Wyniki wyszukiwania dla tagu: seniorzy

Uchwały

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 25/15 — Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice. …sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice. Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice. 21 partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 406/17 — Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018. …Gminy Niepołomice na rok 2018. 406/17 20 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
budżet partycypacja
3. Sesja nr nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 15/2018 — Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. …opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin seniorzy niepełnosprawni…
niepełnosprawni pomoc społeczna seniorzy
4. Sesja nr nr 42 z dnia
2022-02-24
Uchwała nr XLII/527/22 — ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na rok 2022". …XLII/527/22 ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na rok 2022". ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na rok 2022". pomoc społeczna, seniorzy 21 seniorzy pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie…
pomoc społeczna seniorzy
5. Sesja nr nr 53 z dnia
2023-01-25
Uchwała nr LIII/715/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na rok 2023” …LIII/715/23 w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na rok 2023” w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na […] rok 2023” 19 2 seniorzy
seniorzy
6. Sesja nr nr 54 z dnia
2023-02-02
Uchwała nr LIV/724/23 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Niepołomice na lata 2024-2035 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. …trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 16 5 partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 45 sesja Rady Miejskiej 2018-06-26 …sesja Rady Miejskiej 2018-06-26 Radni powołali Radę Seniorów W dniu 26.06.2018 r. miała miejsce 45. sesja Rady Miejskiej. Pod obrady trafiła m.in. uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy…
2. Relacja z 42. sesji Rady Miejskiej 2022-02-24 …ośr. Link do sprawozdania: https://niepolomice.esesja.pl/zalaczniki/170266/sprawozdanie-za-2021_1624679.pdf PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE: 👉Ustanowienia programu „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na rok 2022”. Za realizację odpowiada MGOPS. W programie przewidziano następujące usługi […] dla osób w wieku 65+: spędzanie czasu z seniorami przez wolontariuszy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie, pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu […] zamieszkania seniora, pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, utrzymaniu porządku w domu, zapewnienie…
3. Relacja z 1. sesji Rady Miejskiej 2018-11-27 …nagrania z sesji). Radny Stanisław Lebiest poprosił radnego Marka Ciastonia o odniesienie się do zgłoszonych przez radnego seniora zastrzeżeń. W odpowiedzi usłyszał, że kandydat na przewodniczącego od 12 lat odnosi się do słów […] utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Ponieważ takich urządzeń podczas I sesji nie było, przeprowadzono głosowanie imienne. Radny senior wyczytywał nazwisko każdego z radnych, a ten wyrażał swoje stanowisko. Radni Marek Ciastoń i Józef…
4. Radni poparli działania antysmogowe w gminie 2019-05-29 …obiektów komunalnych, szczególnie tych, w których najwięcej czasu spędzają dzieci i seniorzy. Za pozytywnym rozpatrzeniem petycji głosowało 17 radnych, dwoje radnych (Wojciech Ciastoń oraz Marta Korabik) zagłosowało przeciw podjęciu…
5. Petycje mieszkańców 2019-07-20 …w Niepołomicach złożono 5 petycji dotyczących: - utworzenia w budynku po piekarni na ul. Spółdzielczej Klubu Seniora, - braku zgody na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Batorskiej, - budowy…
6. Relacja z 49. sesji Rady Miejskiej 2022-10-25 …stacjonarne porady prawne. Koszt dla gminy to 550 zł miesięcznie. Porady świadczone są w Niepołomickim Domu Kultury Seniora w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. Była przerwa w poradach stacjonarnych z powodu COVID-u, ale były…
7. Relacja z 53. sesji Rady Miejskiej 2023-01-25 …żywnościowych dla osób o niskich dochodach. W sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na 2023 r.”. Jest to program zapewniający opaski dla seniorów […] Na opaskach są przyciski, dzięki którym senior może wezwać pomoc. O opaski mogą ubiegać się osoby po 65 roku życia. ................................................................................................... Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i…
8. Relacja z 63. sesji Rady Miejskiej 2023-09-28 …na sprzedaż alkoholu). Planowana jest również budowa pumptracku. Trwa postępowanie przetargowe na budowę Domu Kultury Senior w Podłężu. Obiekt powstanie na działce odzyskanej od PKP,obok Park&Ride. Gmina złożyła wniosek o…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników