Wyniki wyszukiwania dla tagu: seniorzy

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 25/15 — Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice. …sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice. Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice. 21 partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 406/17 — Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018. …rok 2018. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018. 406/17 20 partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet partycypacja
3. Sesja nr nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 15/2018 — Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. …za te usługi oraz trybu pobierania tych opłat. pomoc społeczna pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin niepełnosprawni seniorzy
niepełnosprawni pomoc społeczna seniorzy
4. Sesja nr nr 42 z dnia
2022-02-24
Uchwała nr XLII/527/22 — ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na rok 2022". …XLII/527/22 ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na rok 2022". ustanowienia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na rok 2022". pomoc społeczna, seniorzy 21 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin […] seniorzy
pomoc społeczna seniorzy
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 45 sesja Rady Miejskiej 2018-06-26 …sesja Rady Miejskiej 2018-06-26 Radni powołali Radę Seniorów W dniu 26.06.2018 r. miała miejsce 45. sesja Rady Miejskiej. Pod obrady trafiła m.in. uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy…
2. Relacja z 1. sesji Rady Miejskiej 2018-11-27 …nagrania z sesji). Radny Stanisław Lebiest poprosił radnego Marka Ciastonia o odniesienie się do zgłoszonych przez radnego seniora zastrzeżeń. W odpowiedzi usłyszał, że kandydat na przewodniczącego od 12 lat odnosi się do słów […] utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Ponieważ takich urządzeń podczas I sesji nie było, przeprowadzono głosowanie imienne. Radny senior wyczytywał nazwisko każdego z radnych, a ten wyrażał swoje stanowisko. Radni Marek Ciastoń i Józef…
3. Radni poparli działania antysmogowe w gminie 2019-05-29 …obiektów komunalnych, szczególnie tych, w których najwięcej czasu spędzają dzieci i seniorzy. Za pozytywnym rozpatrzeniem petycji głosowało 17 radnych, dwoje radnych (Wojciech Ciastoń oraz Marta Korabik) zagłosowało przeciw podjęciu…
4. Petycje mieszkańców 2019-07-20 …w Niepołomicach złożono 5 petycji dotyczących: - utworzenia w budynku po piekarni na ul. Spółdzielczej Klubu Seniora, - braku zgody na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Batorskiej, - budowy…
5. Relacja z 42. sesji Rady Miejskiej 2022-02-24 …ośr. Link do sprawozdania: https://niepolomice.esesja.pl/zalaczniki/170266/sprawozdanie-za-2021_1624679.pdf PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY W SPRAWIE: 👉Ustanowienia programu „Korpus Wsparcia Seniorów gminy Niepołomice na rok 2022”. Za realizację odpowiada MGOPS. W programie przewidziano następujące usługi […] dla osób w wieku 65+: spędzanie czasu z seniorami przez wolontariuszy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie, pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu […] zamieszkania seniora, pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, utrzymaniu porządku w domu, zapewnienie…
6. Relacja z 49. sesji Rady Miejskiej 2022-10-25 …stacjonarne porady prawne. Koszt dla gminy to 550 zł miesięcznie. Porady świadczone są w Niepołomickim Domu Kultury Seniora w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. Była przerwa w poradach stacjonarnych z powodu COVID-u, ale były…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników