Relacja z 1. sesji Rady Miejskiej

2018-11-27

Radni opozycyjni bez przedstawiciela w prezydium.

Do czasu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej obrady prowadził najstarszy radny – Waldemar Juszczyński. Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono 2 kandydatury: Marka Ciastonia oraz Józefa Trzosa. Przed rozpoczęciem głosowania radny Juszczyński bardzo krytycznie odniósł się do organizacji pracy radnych przez Marka Ciastonia (13:45 minuta nagrania z sesji).
Radny Stanisław Lebiest poprosił radnego Marka Ciastonia o odniesienie się do zgłoszonych przez radnego seniora zastrzeżeń. W odpowiedzi usłyszał, że kandydat na przewodniczącego od 12 lat odnosi się do słów radnego Juszczyńskiego i nie będzie tego robił ponownie, oddał się do dyspozycji radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej wybrany został w głosowaniu tajnym. Radny Marek Ciastoń otrzymał 13 głosów, radny Józef Trzos – 6 głosów. Kandydaci na radnych nie brali udziału w głosowaniu.
Następnie Radni Miejscy głosowali nad uchwałą przyjmującą wybór przewodniczącego. Zgodnie ze znowelizowaną w ubiegłym roku ustawą o samorządzie gminnym, głosowanie powinno odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Ponieważ takich urządzeń podczas I sesji nie było, przeprowadzono głosowanie imienne. Radny senior wyczytywał nazwisko każdego z radnych, a ten wyrażał swoje stanowisko. Radni Marek Ciastoń i Józef Trzos nie brali udziału w głosowaniu, 19 pozostałych radnych było za przyjęciem uchwały.
Następnym punktem był wybór dwóch wiceprzewodniczących. Klub Razem, mający w Radzie 14 mandatów, zgłosił 2 kandydatów: Michała Hebdę oraz Andrzeja Gąsłowskiego. Radni wybrani z listy PiS(7 mandatów) na wiceprzewodniczącą zaproponowali Annę Front, zwracając uwagę, że uzyskała ona największą liczbę głosów w wyborach samorządowych. Radna Agata Zawadzka podkreśliła również, że dobrze by było, gdyby w prezydium Rady Miejskiej była kobieta.
Wybór wiceprzewodniczących został przeprowadzony w tajnym głosowaniu. Stosunkiem głosów 12 do 6 (trójka nominowanych radnych nie brała udziału głosowaniu) na wiceprzewodniczących wybrani zostali Michał Hebda i Andrzej Gąsłowski. Radni opozycyjni nie będą mieli swojego przedstawiciela w prezydium Rady Miejskiej.