Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …Wieloletniej Prognozy Finansowej. Największe zmiany dotyczyły dochodów z podatków (400 tys. zwiększenie na podatku od nieruchomości od osób prawnych, 210 tys. zł zwiększenie na podatku od nieruchomości od os […] b fizycznych, od czynności cywilno-prawnych 500 tys. zł), zwiększenie w udziałach w podatku CIT- 500 tys. zł, kary ściągnięte od firmy PROINVEST - 200 tys. zł za prace, których nie wykonała firma przy…
2. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …r. Planowane są rekordowe dochody (165 mln zł) i wydatki (170 mln zł). Zwiększają się dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - wynika to z większej liczby mieszkańców i rosnących…
3. Relacja z 13. sesji Rady Miejskiej 2019-11-28 …mln zł, w 2020 – 27 mln zł. Wszystkie samorządy są pod ścianą i tną inwestycje. Cały podatek jaki otrzymuje gmina ze strefy przemysłowej zostanie w przyszłym roku wpompowany w system oświaty. Burmistrz poinformuje radną […] budżetowej na 2019 r. Dochody: 214 mln, wydatki: 229 mln, deficyt: 15 mln zł. - Określania wysokości stawek podatku od nieruchomości. W wyniku uchwały podniesione zostały podatki dla firm o 1 zł/m2, bez zmiany pozostały […] podatki dla mieszkańców. Podjęcie uchwały spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu o kwotę 1,2 mln zł w skali roku. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Radna Anna Front…
4. Relacja z 10. sesji Rady Miejskiej 2019-07-26 …do budż etu w I połowie roku wpłynęło 90% planowanych dochodów z udziału gminy w podatku od osób prawnych, po stronie dochodów wprowadzono dodatkowy 1 mln zł. Z tytułu…
5. Relacja z 40. sesji Rady Miejskiej 2021-11-25 …uchwały budżetowej. Dochody 259,2 mln zł, wydatki 287 mln zł. Deficyt: 27,8 mln zł. 👉 Podniesiono podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą z 0,95 zł/m2 do 1,00 zł…
6. Relacja z 43. sesji Rady Miejskiej 2022-04-07 …r. Największa zmiany: wzrost dochodów o 2,6 mln zł – zwrócony podatek VAT za budowę szkoły na Jazach. Wzrost kosztów o 300 tys. zł – bieżące utrzymanie dr…
7. Relacja z 49. sesji Rady Miejskiej 2022-10-25 …Największe zmiany po stronie dochodów: 5,9 mln zł - wzrost wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych, 402 tys. zł - środki rządowe na rzecz utrzymania na terenie…
8. Relacja z 52. sesji Rady Miejskiej 2022-12-29 …jako gmina jesteśmy konkurencyjni dla przedsiębiorców. Zwrócił uwagę, że ostatnio Rada Miejska podniosła podatek od samochodów transportowych, zna przypadek, że firma z tego powodu przeniosła swoją działalność do Wieliczki […] stawek obowiązujących w sąsiednich gminach. Nie ma takiej możliwości, żeby mieć bazę transportową w Niepołomicach, a płacić podatki w Wieliczce, przedsiębiorca musiałby również przenieść bazę. 👉 Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Klubów…
9. Relacja z 51. sesji Rady Miejskiej 2022-12-06 …Relacja z 51. sesji Rady Miejskiej Uchylono podatek za posiadanie psa.   W dniu 6 grudnia 2022 r. odbyła się 51 nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. PODJĘTE UCHWAŁY Radni podjęli m.in. następujące uchwały w […] sprawie: Skorygowania pomyłki w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Uchylenia uchwały w sprawie opłaty za posiadania psa. Dotychczas opłata taka wynosiła 10 zł rocznie. Roczne wpływy do budżetu…
10. Relacja z 50. sesji Rady Miejskiej 2022-11-09 …uchwały budżetowej. Dochody budżetu: 234,2 mln, wydatki 273,5 mln, deficyt: 39,3 mln. Zmiana stawek podatku od nieruchomości w 2023 r. Zwiększono m.in. wysokość stawek podatku od: - gruntów związanych z prowadzeniem…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników