Wyniki wyszukiwania dla tagu: podatki

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 13 z dnia
2019-11-28
Uchwała nr XIII/166/2019 — Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. …XIII/166/2019 XIII/166/2019 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. podatki
podatki
2. Sesja nr nr 40 z dnia
2021-11-23
Uchwała nr XL/483/21 — w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/163/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. …Nr XIII/163/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/163/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 listopada […] r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 13 3 1 4 podatki
podatki
3. Sesja nr nr 50 z dnia
2022-11-09
Uchwała nr L/675/22 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. …L/675/22 w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 13 6 2 podatki nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości podatki
4. Sesja nr nr 50 z dnia
2022-11-09
Uchwała nr L/676/22 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. …L/676/22 w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 15 5 1 transport podatki
podatki transport
5. Sesja nr nr 51 z dnia
2022-12-06
Uchwała nr LI/689/22 — w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/676/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. …Nr L/676/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/676/22 Rady Miejskiej w Niepołomicach […] z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 14 6 1 podatki
podatki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 55. sesji Rady Miejskiej 2023-03-09 …tys. zł – dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej ze środków zewnętrznych, 3 mln zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych, 473 tys. zł – pomoc obywatelom Ukrainy, 269 tys. zł…
2. Relacja z 56. sesji Rady Miejskiej 2023-03-30 …PRAC URZĘDU MIĘDZY SESJAMI Radny Wojciech Ciastoń zwrócił uwagę, że mieszkańcy nie dostają informacji o podatkach. Odpowiedź: Trwa modernizacja systemu ewidencji gruntów, co powoduje opóźnienia w generowaniu nakaz…
3. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …Wieloletniej Prognozy Finansowej. Największe zmiany dotyczyły dochodów z podatków (400 tys. zwiększenie na podatku od nieruchomości od osób prawnych, 210 tys. zł zwiększenie na podatku od nieruchomości od os […] b fizycznych, od czynności cywilno-prawnych 500 tys. zł), zwiększenie w udziałach w podatku CIT- 500 tys. zł, kary ściągnięte od firmy PROINVEST - 200 tys. zł za prace, których nie wykonała firma przy…
4. Relacja z 55. sesji Rady Miejskiej 2022-03-09 …tys. zł – dofinansowanie rozbudowy drogi gminnej ze środków zewnętrznych, 3 mln zł – podatek od nieruchomości od osób prawnych, 473 tys. zł – pomoc obywatelom Ukrainy, 269 tys. zł…
5. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …r. Planowane są rekordowe dochody (165 mln zł) i wydatki (170 mln zł). Zwiększają się dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) - wynika to z większej liczby mieszkańców i rosnących…
6. Relacja z 43. sesji Rady Miejskiej 2022-04-07 …r. Największa zmiany: wzrost dochodów o 2,6 mln zł – zwrócony podatek VAT za budowę szkoły na Jazach. Wzrost kosztów o 300 tys. zł – bieżące utrzymanie dr…
7. Relacja z 13. sesji Rady Miejskiej 2019-11-28 …mln zł, w 2020 – 27 mln zł. Wszystkie samorządy są pod ścianą i tną inwestycje. Cały podatek jaki otrzymuje gmina ze strefy przemysłowej zostanie w przyszłym roku wpompowany w system oświaty. Burmistrz poinformuje radną […] budżetowej na 2019 r. Dochody: 214 mln, wydatki: 229 mln, deficyt: 15 mln zł. - Określania wysokości stawek podatku od nieruchomości. W wyniku uchwały podniesione zostały podatki dla firm o 1 zł/m2, bez zmiany pozostały […] podatki dla mieszkańców. Podjęcie uchwały spowoduje zwiększenie wpływów do budżetu o kwotę 1,2 mln zł w skali roku. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Radna Anna Front…
8. Relacja z 10. sesji Rady Miejskiej 2019-07-26 …do budż etu w I połowie roku wpłynęło 90% planowanych dochodów z udziału gminy w podatku od osób prawnych, po stronie dochodów wprowadzono dodatkowy 1 mln zł. Z tytułu…
9. Relacja z 40. sesji Rady Miejskiej 2021-11-25 …uchwały budżetowej. Dochody 259,2 mln zł, wydatki 287 mln zł. Deficyt: 27,8 mln zł. 👉 Podniesiono podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą z 0,95 zł/m2 do 1,00 zł…
10. Relacja z 49. sesji Rady Miejskiej 2022-10-25 …Największe zmiany po stronie dochodów: 5,9 mln zł - wzrost wpływów z tytułu podatku od osób fizycznych i prawnych, 402 tys. zł - środki rządowe na rzecz utrzymania na terenie…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników