Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 414/17 — Uchylenia uchwały Nr XL/421/2009 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu rewitalizacji Centrum Niepołomic na lata 2009 — 2020”. …Nr XL/421/2009 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Niepołomic na lata 2009-2020”. Uchylenie uchwały Nr XL/421/2009 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Niepołomic na lata 2009-2020”. 414/17 Uchwała Nr XXIX/414/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XL/421/2009 […] Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu rewitalizacji Centrum Niepołomic na lata 2009 - 2020”. Uchylenia uchwały Nr XL/421/2009 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 stycznia…
rewitalizacja
2. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 420/17 — Zmiany uchwały Nr XXVII/375/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023” — brak w BIP …Nr XXVII/375/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023” Zmiana uchwały Nr XXVII/375/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023” Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/375/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia […] Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023” Zmiany uchwały Nr XXVII/375/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata…
rewitalizacja
3. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 421/17 — Zmiana uchwały Nr XXI/306/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Niepołomice. — brak w BIP …Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Niepołomice. Zmiana uchwały Nr XXI/306/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w […] sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Niepołomice. 421 421/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/306/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru […] rewitalizacji Gminy Niepołomice. Zmiana uchwały Nr XXI/306/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Niepołomice. - brak w BIP 15 4 1 rewitalizacja
rewitalizacja
4. Sesja nr nr 18 z dnia
2020-05-28
Uchwała nr XVIII/223/20 — w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016-2023. …XVIII/223/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016-2023. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016-2023. 2 1 rewitalizacja
rewitalizacja
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …odpowiedzieć na pana pytanie. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 08.2020 r. Następnie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niepołomice przedstawił Wojciech Biernat. Na początku 2019 r. planowane jest podpisanie umowy na wykonanie Błoń Niepołomickich […] wartość projektu 7,7 mln). Planowane są również: przebudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego, rewitalizacja parku miejskiego, zagospodarowanie budynku po piekarni na Piekarnię Sztuki. Projekty w realizacji to budowa boisk przy gimnazjum (2,1 mln…
2. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …y, dopłaty do wymiany pieców i PSZOK-i. Nadal nic nie wiadomo w sprawie rewitalizacji, tj. trzech złożonych wniosków na adaptację budynku dworcowego w Podłężu, modernizację Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego i modernizację…
3. Relacja z 28. sesji Rady Miejskiej 2021-03-11 …do 12 miesięcy okresu za który wyliczany jest dochód wnioskodawcy. AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAM REWITALIZACJI (GPR). Wprowadzone zostało m.in. zadanie dotyczące klasztoru pt. Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego. Projekt polega na przebudowie historycznego budynku…
4. Relacja z 18. sesji Rady Miejskiej — cz.3 2020-06-02 …składania projektów i głosowania są mieszkańcy gminy, a więc również dzieci. 👉 ZMIANY PROGRAMU REWITALIZACJI - Zmiana wynika m.in. z potrzeby dopisania projektu związanego z klasztorem w Staniątkach oraz modyfikacji zadania Akademii Karate…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników