Wyniki wyszukiwania dla tagu: dzieci

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 424/17 — Zapewnienia ogólnodostępności i nieodpłatności infrastruktury rekreacyjnej planowanej do realizacji w ramach projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. …ramach projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 20 szkoły podstawowe, gimnazja, licea dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza projekty unijne…
dzieci projekty unijne szkoły
2. Sesja nr nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 42/2019 — Uchwała w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice. …zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice. dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
3. Sesja nr nr 10 z dnia
2019-07-26
Uchwała nr X/110/2019 — Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Utworzenie dwóch Klubów Malucha "Jacka" i "Agatki" w Woli Batorskiej w Gminie Niepołomice. …realizacji projektu pod nazwą "Utworzenie dwóch Klubów Malucha "Jacka" i "Agatki" w Woli Batorskiej w Gminie Niepołomice. dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
4. Sesja nr nr 9 z dnia
2019-06-27
Uchwała nr IX/105/2019 — w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. …IX/105/2019 w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza przedszkola…
dzieci przedszkola
5. Sesja nr nr 17 z dnia
2020-03-30
Uchwała nr XVII/214/20 — w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/188/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie …dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 19 2 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
6. Sesja nr nr 42 z dnia
2022-02-24
Uchwała nr XLII/526/22 — zmiany uchwały Nr IX/105/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. …Nr IX/105/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. dzieci 21 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
7. Sesja nr nr 42 z dnia
2022-02-24
Uchwała nr XLII/543/22 — zmiany uchwały Nr XIV/187/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki — w wysokości wyższej od wysokości równej kwocie przewidzianej na każdego ucznia takiej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. …oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 17 1 3 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dzieci oświata szkoły
8. Sesja nr nr 45 z dnia
2022-06-14
Uchwała nr XLV/603/22 — zmiany uchwały Nr XIV/188/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. …dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 20 1 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
9. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XLVII/635/22 — w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. …formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. 18 2 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów opłaty dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci opłaty oświata
10. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XLVII/636/22 — w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/360/21 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach. …i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach. 18 2 oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci oświata
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 23
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 55. sesji Rady Miejskiej 2023-03-09 …zarządzanie Izbą Regionalną, który wygrała Fundacja Lepsze Niepołomice. Do południa organizowane są tam wycieczki dla dzieci, oprowadzane przez pana Władysława Cyrana. Odbywają się tam również spotkania pracowników Urzędu Miasta…
2. Relacja z 57. sesji Rady Miejskiej 2023-04-27 …projekt budowy boiska (II etap rozbudowy Błoń). Z programu Maluch+ dofinansowana będzie budowa Klubu Malucha dla 60 dzieci w Podłężu. Kwota dofinansowania to 2,1 mln zł na budowę oraz 1,8 mln zł na […] zarabiają o 600-800 zł niż wynoszą zarobki w szkołach publicznych. W tegorocznym naborze zgłoszonych zostało 30 dzieci mniej niż w ubiegłym, 50 dzieci zostało przeniesionych do innych szkół. Niekorzystna atmosfera w szkole…
3. Relacja z 58. sesji Rady Miejskiej 2023-05-11 …przyczyną były niższe wynagrodzenia nauczycieli, niż w szkołach publicznych. Skutkowało to niezadowoleniem rodziców i przepisywaniem dzieci do innych szkół. Mniejsza liczba dzieci skutkowała mniejszymi dotacjami dla szkoły. W ocenie Burmistrza pozostawienie […] szkoły jako niepublicznej skutkowałoby dalszymi odejściami dzieci do innych szkół. W efekcie należałoby wprowadzić nauczanie na 1,5 zmiany w Niepołomicach. Dzięki przekształceniu gmina zyska również dodatkową subwencję na wynagrodzenia nauczycieli […] z rodzicami uczniów w tej sprawie. Za pomocą Librusa zebrane zostaną wstępne deklaracje odnośnie zapisania dzieci do szkoły. Zapisy formalne będą w terminie późniejszym, po zakończeniu procedury uruchomiania nowej szkoły. Podczas…
4. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …pedagogicznej. W trakcie postępowania jest przetarg dotyczący budowy obwodnicy Podłęża i Niepołomic. Rozstrzygnięto 2 przetargi dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Zakończył się przetarg na modernizację dróg gminnych. Remonty rozpoczną się…
5. Relacja z 55. sesji Rady Miejskiej 2022-03-09 …zarządzanie Izbą Regionalną, który wygrała Fundacja Lepsze Niepołomice. Do południa organizowane są tam wycieczki dla dzieci, oprowadzane przez pana Władysława Cyrana. Odbywają się tam również spotkania pracowników Urzędu Miasta…
6. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019 przyjęty. 2018-03-09 …na 2019 r. Najważniejsze zmiany w stosunku do lat ubiegłych to: - możliwość składania projektów przez dzieci oraz osoby spoza gminy, - możliwość składania projektów tylko w wersji elektronicznej, - wprowadzono minimalną liczbę głos…
7. Relacja z 43. sesji Rady Miejskiej 2022-04-07 …wnież na terytorium Ukrainy. 👉 Na dzień 6.04 do publicznych placówek oświatowych zgłoszonych zostało 242 dzieci narodowości ukraińskiej w wieku przedszkolnym. Zespół Szkół Średnich – 25 osób, SP […] Bocheński – 6, Zakrzów - 8, Przedszkole Samorządowe w Niepołomicach -1, PS w Podłężu – 2 dzieci. Do placówek niepublicznych zgłoszono 38 dzieci w wieku przedszkolnym, rozpoczną edukację od 1 września. 👉 Wszystkie […] się Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa. W poniedziałki i czwartki organizuje spotkania integracyjne, codzienne świetlicowe spotkania dla dzieci, koncerty charytatywne. 👉 Biblioteka Publiczna od 14.03 organizuje lekcje języka polskiego. Powstało 10 grup językowych, w tym…
8. Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03 …Odnośniki do sprawozdań dostępne są w komentarzach. Radna Marta Korabik zwróciła uwagę, że bardzo dużo dzieci próbuje kupować w aptekach leki psychoaktywne. Ponieważ pracownicy aptek odmawiają sprzedaży, dzieci przysyłają po leki…
9. Radni poparli działania antysmogowe w gminie 2019-05-29 …powietrza dla obiektów komunalnych, szczególnie tych, w których najwięcej czasu spędzają dzieci i seniorzy. Za pozytywnym rozpatrzeniem petycji głosowało 17 radnych, dwoje radnych (Wojciech Ciastoń oraz Marta Korabik) zagłosowało…
10. Relacja z 11. sesji Rady Miejskiej 2019-10-11 …zgodziła się również z faktem, iż przedmiotowe traktowanie zwierząt może być szkodliwe dla procesu wychowawczego dzieci i młodzieży. Komisja zwróciła uwagę na zbyt nachalną reklamę występów cyrkowych. Stwierdziła, że…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników