Wyniki wyszukiwania dla tagu: dzieci

Uchwały

Wyniki 1–10 z 10
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 424/17 — Zapewnienia ogólnodostępności i nieodpłatności infrastruktury rekreacyjnej planowanej do realizacji w ramach projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. …realizacji w ramach projektów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 20 projekty unijne dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
dzieci projekty unijne szkoły
2. Sesja nr nr 6 z dnia
2019-03-27
Uchwała nr 42/2019 — Uchwała w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice. …zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice. dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
3. Sesja nr nr 10 z dnia
2019-07-26
Uchwała nr X/110/2019 — Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Utworzenie dwóch Klubów Malucha "Jacka" i "Agatki" w Woli Batorskiej w Gminie Niepołomice. …realizacji projektu pod nazwą "Utworzenie dwóch Klubów Malucha "Jacka" i "Agatki" w Woli Batorskiej w Gminie Niepołomice. dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
4. Sesja nr nr 9 z dnia
2019-06-27
Uchwała nr IX/105/2019 — w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. …IX/105/2019 w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. przedszkola dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci przedszkola
5. Sesja nr nr 17 z dnia
2020-03-30
Uchwała nr XVII/214/20 — w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/188/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie …dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 19 2 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
6. Sesja nr nr 42 z dnia
2022-02-24
Uchwała nr XLII/526/22 — zmiany uchwały Nr IX/105/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. …Nr IX/105/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. dzieci 21 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
7. Sesja nr nr 42 z dnia
2022-02-24
Uchwała nr XLII/543/22 — zmiany uchwały Nr XIV/187/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki — w wysokości wyższej od wysokości równej kwocie przewidzianej na każdego ucznia takiej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. …na każdego ucznia takiej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. 17 1 3 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza szkoły podstawowe, gimnazja, licea oświata nauczyciele, oświata, edukacja…
dzieci oświata szkoły
8. Sesja nr nr 45 z dnia
2022-06-14
Uchwała nr XLV/603/22 — zmiany uchwały Nr XIV/188/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. …dziecka w klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 20 1 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
9. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XLVII/635/22 — w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. …w publicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice. 18 2 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza opłaty oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dzieci opłaty oświata
10. Sesja nr nr 47 z dnia
2022-09-08
Uchwała nr XLVII/636/22 — w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/360/21 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach. …obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach. 18 2 dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
dzieci oświata
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–10 z 18
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …pedagogicznej. W trakcie postępowania jest przetarg dotyczący budowy obwodnicy Podłęża i Niepołomic. Rozstrzygnięto 2 przetargi dotyczące dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Zakończył się przetarg na modernizację dróg gminnych. Remonty rozpoczną się…
2. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019 przyjęty. 2018-03-09 …na 2019 r. Najważniejsze zmiany w stosunku do lat ubiegłych to: - możliwość składania projektów przez dzieci oraz osoby spoza gminy, - możliwość składania projektów tylko w wersji elektronicznej, - wprowadzono minimalną liczbę głos…
3. Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03 …Odnośniki do sprawozdań dostępne są w komentarzach. Radna Marta Korabik zwróciła uwagę, że bardzo dużo dzieci próbuje kupować w aptekach leki psychoaktywne. Ponieważ pracownicy aptek odmawiają sprzedaży, dzieci przysyłają po leki…
4. Radni poparli działania antysmogowe w gminie 2019-05-29 …powietrza dla obiektów komunalnych, szczególnie tych, w których najwięcej czasu spędzają dzieci i seniorzy. Za pozytywnym rozpatrzeniem petycji głosowało 17 radnych, dwoje radnych (Wojciech Ciastoń oraz Marta Korabik) zagłosowało…
5. Relacja z 11. sesji Rady Miejskiej 2019-10-11 …zgodziła się również z faktem, iż przedmiotowe traktowanie zwierząt może być szkodliwe dla procesu wychowawczego dzieci i młodzieży. Komisja zwróciła uwagę na zbyt nachalną reklamę występów cyrkowych. Stwierdziła, że…
6. Relacja z 12. sesji Rady Miejskiej 2019-10-29 …że gmina powinna się zaangażować w organizację transportu, szczególnie ze względu na osoby starsze i dzieci. Zauważył, że jest problem z dojazdem do SZKOŁY W SUCHORABIE – prośba o utwardzenie drogi. Zgłosił problem…
7. Relacja z 13. sesji Rady Miejskiej 2019-11-28 …wniosek rodzin wielodzietnych o uwzględnienie niższych stawek. Odpowiedź burmistrza: Analizowaliśmy ten wniosek. Przedstawiono w nim informację, że dzieci nie produkują śmieci, bądź produkują mniej śmieci co nie jest zgodne z prawdą. W gminach, w kt…
8. Relacja z 10. sesji Rady Miejskiej 2019-07-26 …Miejskiej w Niepołomicach. Najważniejsze informacje: -> W budynku szkoły w Woli Batorskiej będzie przedszkole samorządowe dla 180 dzieci i ośrodek wczesnoedukacyjny, tj. klasy 0-3. W budynku po gimnazjum będą uczyły się dzieci z klas […] ch klubów malucha „Jacka” i „Agatki” w Woli Batorskiej dla 50 dzieci. Wartość projektu: 950 tys. zł. Planowane rozpoczęcie zajęć w klubach to styczeń 2020. -> W dniu…
9. Relacja z 17. sesji Rady Miejskiej 2020-03-30 …epidemiologiczną, może się okazać, że samo podtrzymanie dotacji będzie niewystarczające. Może się zdarzyć, że epidemia ustanie, a dzieci nie będą miały do czego wracać. Zaapelował do pf burmistrza o zabezpieczenie środków na wsparcie…
10. Relacja z 18. sesji Rady Miejskiej — cz.3 2020-06-02 …Do oskarżeń radnego odniósł się radny Adam Suślik (RdMiGN). Powiedział, że przedstawione kalumnie dotyczą jego dzieci. Poprosił przewodniczącego o powołania komisji do zbadania tej sprawy. 👉 PODJĘTO M.IN. UCHWAŁY: 👉 ZMIANA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ. Dochody […] osobami uprawnionymi do składania projektów i głosowania są mieszkańcy gminy, a więc również dzieci. 👉 ZMIANY PROGRAMU REWITALIZACJI - Zmiana wynika m.in. z potrzeby dopisania projektu związanego z klasztorem w Staniątkach oraz modyfikacji…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników