Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019 przyjęty.

2018-03-09

 Znamy regulamin Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

W dniu 08 marca 2018 r. podczas 41. sesji Rady Miejskiej przyjęty został regulamin Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Najważniejsze zmiany w stosunku do lat ubiegłych to:

- możliwość składania projektów przez dzieci oraz osoby spoza gminy,

- możliwość składania projektów tylko w wersji elektronicznej,

- wprowadzono minimalną liczbę głosów, jaką musi uzyskać projekt, aby został zakwalifikowany do realizacji.

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego 2019 można znaleźć tutaj — https://niepolomice.budzet-obywatelski.org/