Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 36
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 1/14 — Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. …1/14 Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. radni komisje, delegaci, wysokość diet […] zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 2/14 — Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach …2/14 Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach radni komisje, delegaci, wysokość diet […] zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 17/15 — Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. …planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. 20 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 18/15 — Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. …stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. 19 2 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 37/15 — Podział gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. …Podział gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 21 wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
6. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 423/17 — Wybór ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. …Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Wybór ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w […] Wieliczce. 19 1 423/17 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Wybór ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich…
prawo
7. Sesja nr nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 68/15 — Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. …68/15 UCHWAŁA NR VIII/68/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie…
odpady
8. Sesja nr nr 1 z dnia
2018-11-21
Uchwała nr 1/2018 — Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej …Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej 1/2018 Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej radni komisje […] delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr nr 1 z dnia
2018-11-21
Uchwała nr 2/2018 — Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej …2/2018 Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 13/2018 — Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok. …planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok. radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–9 z 9
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 42. sesja Rady Miejskiej 2018-04-03 …sesja Rady Miejskiej. Podjęte na niej zostały m.in. uchwały w sprawie podziału gminy Niepołomice na okręgi wyborze oraz obwody głosowania.  Poniżej informacja ze strony Urzędu Miasta odnośnie zastosowanej metodologii podziału. W styczniu weszła w…
2. Relacja z 42. sesji Rady Miejskiej 2022-02-24 …rozpoczęła się od zaprzysiężenia nowej radnej, Magdaleny Kużby. Magdalena Kuźba objęła mandat po radnym Stanisławie Łosińskim. W wyborach samorządowych w 2018 r. uzyskała 106 głosów. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI 👉Rozstrzygnięto…
3. Relacja z 1. sesji Rady Miejskiej 2018-11-27 …Relacja z 1. sesji Rady Miejskiej 2018-11-27 Radni opozycyjni bez przedstawiciela w prezydium. Do czasu wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej obrady prowadził najstarszy radny – Waldemar Juszczyński. Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono 2 kandydatury: Marka […] w) na wiceprzewodniczącą zaproponowali Annę Front, zwracając uwagę, że uzyskała ona największą liczbę głosów w wyborach samorządowych. Radna Agata Zawadzka podkreśliła również, że dobrze by było, gdyby w prezydium Rady…
4. Osoby niepełnosprawne też chcą głosować 2019-07-15 …to również osób z niepełnosprawnościami i w podeszłym wieku. Za kilka miesięcy kolejne wybory, dlatego dziś złożyliśmy wniosek do Burmistrza z prośbą o dostosowanie wszystkich lokali na terenie gminy do…
5. Relacja z 12. sesji Rady Miejskiej 2019-10-29 …gminie są bardzo zmineralizowane (zasiarczone i zasolone) oraz na zbyt dużej głębokości, aby opłacalne było ich wykorzystanie. 👉 WYBORU ŁAWNIKÓW na kadencję 2020-2023 👉 NADANIA NAZW DRÓG ul. Bażantowa (osiedle Jazy) oraz…
6. Relacja z 14. sesji Rady Miejskiej 2020-01-06 …Front poprosiła, aby konsultacje prowadzić w szerszym zakresie, wykorzystując m.in. Gazetę Niepołomicką. Ostatnie głosowanie podczas sesji dotyczyło wyboru Rady Fundacji Zamek Królewski. W skład 5-osobowej Rady wchodzą 3 osoby wybierane przez Radę […] panów sołtysów oraz przewodniczących i przewodniczące zarządów osiedli oraz złożył gratulacje wyboru. Odniósł się do sposobu zwracania się do siebie przez radnych. Uwaga dotyczyła zachowania radnej Agaty […] odbiega od tych standardów. 👉 Radna Agata Zawadzka przeprosiła radnego Pawła Laska. 👉 Swoje niezadowolenie z wyboru Rady Fundacji Zamek Niepołomicki wyrazili radni opozycyjni. Paweł Pawłowski…
7. Relacja z 1. sesji Rady Miejskiej — 1990 r. 2020-05-27 …r. 👉 Radny Piotr Migas zawnioskował o uzupełnienie obrad o trzy dodatkowe punkty: ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, wyboru wiceprzewodniczących oraz wyboru burmistrza. 👉 Po zaprzysiężeniu radni wybrali spośród swojego grona przewodniczącego – Wojciecha Wr […] blewskiego oraz wiceprzewodniczącego Stanisława Tureckiego. 👉 Następnie radni przystąpili do wyboru burmistrza. Zgłoszonych zostało 3 kandydatów: Stanisław Kracik, Zygmunt Ponikiewicz oraz Józef Dziadoń. Ten ostatni nie wyraził zgody na kandydowanie. 👉 W wyniku […] głosowania burmistrzem wybrany został Stanisław Kracik. Radny Wiesław Kłusek wyraził niezadowolenie z faktu wyboru burmistrza na pierwszej sesji, bez wcześniejszego poinformowania o tym wszystkich radnych. 👉 Kolejnym punktem był wybór delegata do sejmiku wojew…
8. Relacja z 23. sesji Rady Miejskiej 2020-11-24 …stanowisko wiceburmistrza, odbyło się zaprzysiężenie nowej radnej – Danuty Szydłowskiej. Danuta Szydłowska mieszka w Chobocie, w ostatnich wyborach samorządowych kandydowała z listy KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice i otrzymała 132 głosy. Następnie…
9. Relacja z 63. sesji Rady Miejskiej 2023-09-28 …zmiany: wydłużenie kadencji Rad Sołeckich, Sołtysów i Zarządów Osiedli do 5 lat. Kolejne wybory będą przeprowadzone bezpośrednio po wyborach samorządowych w maju 2024 r. Prawo głosu podczas zebrań wyborczych…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników