Relacja z 1. sesji Rady Miejskiej — 1990 r.

Paweł Pawłowski
2020-05-27

Dziś Dzień Samorządu Terytorialnego. 30 lat temu w wyniku pierwszych w III RP w pełni wolnych wyborów, mieszkańcy gminie Niepołomice wybrali swoich przedstawicieli do Rady Miejskiej.
Rada liczyła wtedy 24 osoby (obecnie 21), a burmistrza wybierali spośród siebie radni.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 7 czerwca 1990 r.

👉 Radny Piotr Migas zawnioskował o uzupełnienie obrad o trzy dodatkowe punkty: ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, wyboru wiceprzewodniczących oraz wyboru burmistrza.
👉 Po zaprzysiężeniu radni wybrali spośród swojego grona przewodniczącego – Wojciecha Wróblewskiego oraz wiceprzewodniczącego Stanisława Tureckiego.
👉 Następnie radni przystąpili do wyboru burmistrza. Zgłoszonych zostało 3 kandydatów: Stanisław Kracik, Zygmunt Ponikiewicz oraz Józef Dziadoń. Ten ostatni nie wyraził zgody na kandydowanie.
👉 W wyniku głosowania burmistrzem wybrany został Stanisław Kracik. Radny Wiesław Kłusek wyraził niezadowolenie z faktu wyboru burmistrza na pierwszej sesji, bez wcześniejszego poinformowania o tym wszystkich radnych.
👉 Kolejnym punktem był wybór delegata do sejmiku wojewódzkiego. Został nim Andrzej Stawarski.
👉 Józef Dziadoń, Naczelnik Miasta i Gminy, przedstawił informację o stanie budżetu miasta i gminy oraz złożył życzenia radnym.
👉 Uczestniczący w sesji pełnomocnik ministra ds. reformy samorządu terytorialnego, dr Mirosław Stec zwrócił uwagę na ogrom obowiązków, jakie stoją przed nową Radą. Wyraził pozytywną ocenę przebiegu pierwszej sesji i życzył satysfakcji z pracy nowym władzom.

Relację sporządzono na podstawie protokołu przekazanego przez Radnego I Kadencji, Stanisława Ptaka, Bibliotece Publicznej w Niepołomicach. Podziękowania dla Biblioteki za udostępnienie materiałów.