Relacja z 23. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2020-11-24

W dniu 24.11.2020 r. miała miejsce 23. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. W sesji uczestniczył burmistrz Roman Ptak.

👉 Ponieważ radny Michał Hebda został powołany na stanowisko wiceburmistrza, odbyło się zaprzysiężenie nowej radnej – Danuty Szydłowskiej. Danuta Szydłowska mieszka w Chobocie, w ostatnich wyborach samorządowych kandydowała z listy KWW Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice i otrzymała 132 głosy.
👉 Następnie przeprowadzono wybór nowego wiceprzewodniczącego/-ej Rady Miejskiej (tę funkcję pełnił wcześniej wiceburmistrz Michał Hebda). Zgłoszona została tylko jedna kandydatka – radna Karolina Marzec. Wyniki głosowania: 14 głosów za, 2 przeciw, 1 – wstrzymał się, 2 głosy nieważne.
👉 Radna Karolina Marzec dziękując za wybór, poinformowała, że wojewoda małopolski rozstrzygnął wniosek o wygaszenie radnej mandatu. Wniosek w lutym b.r. złożył Przemysław Bęben, były prezes spółki Wodociągi Niepołomice (szczegóły — w relacji z 18. sesji RM — http://niepolomice.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/199418). Wojewoda nie znalazł powodów do uchylenia mandatu radnej.
👉 Radna Agata Zawadzka przedstawiła sylwetkę zmarłego w dniu 23.10.2020 r. doktora Andrzeja Musiałowicza.
👉 W trakcie sprawozdanie z prac między sesjami burmistrz poinformował m.in. o:
- powołaniu Michała Hebdy i Adama Twardowskiego na wiceburmistrzów,
- uchyleniu części zarządzeń wydanych przez Krystiana Zielińskiego.
👉 Podjęto uchwały m.in. w sprawie:
- Zmian w uchwale budżetowej. Dochody: 244 mln zł. Wydatki: 266 mln zł. Deficyt: 22 mln zł. Zwiększenie dochodów i wydatków o 279 tys. zł.
👉 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w okolicach ul. Ziołowej w Niepołomicach. Od 2010 roku złożone zostały 24 wnioski o zmianę zapisów planu, głównie w celu przekształcenia tych terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
👉Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej (NSI) wraz z otoczeniem. Potrzeba zmiany planu wynika m.in. z tego, że obecne zapisy niedostatecznie chronią przed negatywnymi praktykami dotyczącymi gospodarki odpadami. Ponadto istnieje potrzeba lokalizacji zbiornika przeciwpowodziowego przy ul. Władysława Wimmera oraz wprowadzenia ograniczeń w zainwestowaniu terenów mieszkaniowych.
👉 Nadania nazwy drodze na Osiedlu Piaski — ul. Pleska Sadyba.
👉Ostatnim punktem sesji było przyjęcie rezolucji w sprawie poparcia dla budowy połączenia kolejowego Kraków-Niepołomice. Rezolucja została podjęta jednogłośnie.