Relacja z 40. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2018-01-29
25.01.2018 r. miała miejsce 40. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. W sesji nie uczestniczył Burmistrz, z porządku wykreślone więc zostało sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami. Wykreślony został również punkt dotyczący zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.

W związku z rezygnacją z pracy w Komisji Rewizyjnej Tadeusza Jasonka, Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził procedurę uzupełnienia składu komisji. Przypomnę, że w radzie mamy 21 radnych, z czego 17 należy do Klubu Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice. Radny Tadeusz Jasonek reprezentuje grupę radnych nie należących do Klubu, więc w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady zaproponował wskazanie przedstawiciela tej właśnie grupie. Radni nie wytypowali kandydata, żaden z radnych spoza Klubu Razem (...) nie zdecydował się również w pracy Komisji Rewizyjnej. Wobec tego Przewodniczący poinformował, że Klub Razem (...) wytypował radną Karolinę Marzec. Następnie przeprowadzono tajne głosowanie, w wyniku którego radna Karolina Marzec przy 20 głosach "za" i 1 głosie nieważnym wybrana została do pracy w Komisji.
    
Wszystkie pozostałe uchwały przewidziane w porządku obrad sesji (http://wiadomosci.niepolomice.eu/o…/sesja-rady-miejskiej-10/) zostały przyjęte, w większości jednogłośnie.