Relacja z 5. sesji Rady Miejskiej

2019-03-03

5. sesja Rady Miejskiej. Nowe protokoły z sesji, posiedzeń komisji oraz interpelacje radnych.

W dniu 26 lutego 2019 r. odbyła się 5. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Przedmiotem obrad były dwie uchwały – uchwała dotycząca przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego  oraz uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru firmy Nidec. Transmisja z sesji dostępna jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=qABKW2rtEMw

Na portalu zamieściliśmy również: protokoły z III i IV sesji Rady Miejskiej, protokoły z posiedzeń komisji oraz interpelacje zgłaszane przez radnych: Annę Front (zamontowanie lustra na ul. Leśnej w Staniątkach), Michała Hebdy (przejęcie przez gminę drogi wewnętrznej), Pawła Laska (zimowego utrzymania dróg) oraz Józefa Trzosa (zmiany zapisu w treści uchwały planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla Jazy). Na szczególną uwagę zasługuje ta ostatnia interpretacja – radny Trzos proponuje rozwiązanie, które pozwoli ukształtować ład przestrzenny na części osiedla Jazy, tj. wprowadzić zapis, że w obrębie jednej działki ewidencyjnej ustala się lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Portal Niepolomice.MamPrawoWiedziec.pl prowadzony jest dzięki grantowi otrzymanemu z fundacji Batorego.