Interpelacje radnych

Paweł Pawłowski
2019-07-22

W sprawach o istotnym znaczeniu dla gminy, radni miejscy mogą składać do burmistrza interpelacje. Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi powinna być podawana do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Wśród interpelacji złożonych w obecnej kadencji mamy wnioski o montaż lustra drogowego i przywrócenia przystanku w Staniątkach (radna Anna Front), mijanek na Al. Dębowej (radny Krzysztof Sondel), odśnieżania (radny Paweł Lasek), modernizacji oświetlenia w Zabierzowie Bocheńskim (radna Agata Zawadzka), usunięcia szkód powodziowych w Zakrzowie (radny Wojciech Ciastoń), czy zmiany zapisu w treści uchwały planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy (radny Józef Trzos). Radny Waldemar Juszczyński poprosił o szczegółowe informacje na temat floty samochodowej Urzędu Miasta oraz kosztów zewnętrznej obsługi prawnej. Najwięcej interpelacji (5) złożył radny Michał Hebda. Wnioskował o przejęcie przez gminę drogi na ul. Wroniarka oraz montaż oświetlenia ulicznego. Dwa razy interpelował w sprawie przebudowy drogi na ul. Portowej. W czerwcu poprosił o szczegółowe wyjaśnienia odnośnie walki gminy z plagą komarów. Zapytał również o to, w jaki sposób Urząd Miasta wywiązuje się z obowiązku publikacji interpelacji i udzielania odpowiedzi.