Relacja z 15. sesji Rady Miejskiej

Pawel Pawłowski
2020-01-24

Zmiana składu Rady Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach.

W dniu 24 stycznia 2020 r. miała miejsce 15. sesja Rady Miejskiej. W sesji nie uczestniczył pełniący funkcję burmistrza Krystian Zieliński. Podczas sesji podejmowana była tylko jedna uchwała. Sesja została zwołana w związku z rezygnacją przez Andrzeja Gąsłowskiego z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach. W wyniku głosowania do Rady Fundacji wybrany został Michał Hebda.