Relacja z 22. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2020-09-24

W dniu 24.09.2020 r. odbyła się 22. sesja Rady Miejskiej. W sesji nie uczestniczył pełniący funkcję burmistrza Krystian Zieliński.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI (przeczytane przez radnego Michała Hebdę)
👉 Podpisano porozumienie na budowę linii kolejowej. Linia kolejowa ma biec po wale przeciwpowodziowym.
👉 Rozpoczęły się prace nad budową obwodnicy. Obwodnica będzie łączyła zjazd z autostrady z ul. Kwiatkowskiego w Niepołomicach. Koszt obwodnicy 57,8 mln, w tym z budżetu gminy 19,8 mln.
👉 Na konto gminy wpłynęło 6,4 mln zł z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Z tego wsparcia 760 tys. przeznaczonych zostanie na:
- przygotowanie dokumentacji na wykonanie placu zabaw w parku miejskim (46 tys. zł),
- modernizację dachu przedszkola samorządowego w Niepołomicach (85 tys. zł),
- modernizację ogrzewania w przedszkolu samorządowym w Zabierzowie Bocheńskim (13 tys.),
- modernizację remizy OSP w Niepołomicach (28 tys. zł),
- przygotowanie dokumentacji na wymianę nawierzchni na boisku w Woli Zabierzowskiej (10 tys. zł),
- zakup podestów do prowadzenia transmisji telewizyjnych na stadionie MKS Puszcza Niepołomice (34 tys. zł),
-zakup samochodu pożarniczego dla OSP Niepołomice (550 tys. zł).
PODJĘTE UCHWAŁY
👉 Uchwała budżetowa. Dochody budżetu:236 mln zł. Wydatki 258 mln zł. Deficyt: 22 mln zł.
👉 Nadanie nazwy ul. Śliczna drodze wewnętrznej na osiedlu Podgrabie.
👉 Uchwała w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów, dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na obszarze gminy Niepołomice. Uchwała poszerza grupę osób, które pełnią opiekę nad dziećmi w wieku 1-3 lat, które mogą dostać dofinansowanie 100 zł/m-c na każde dziecko.
👉 Przejęcie przez gminę w formie darowizny nieruchomości gruntowej (dotyczy działek nr 3986/120 i 3986/248 położonych w Niepołomicach) od WLW Development. Działki położone są na terenie osiedla Boryczów, są to drogi wewnętrzne.
👉 Zakup przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej (dotyczy działki nr 1723/2 położonej w Staniątkach). Działka przeznaczona będzie pod drogę gminną.
DYSKUSJA NAD PODJĘCIEM REZOLUCJI W SPRAWIE KOLEI W NIEPOŁOMICACH
👉 Stanowisko klubu Razem dmigN przedstawił radny Andrzej Gąsłowski. Klub popiera realizację projektu, konieczne jest jednak przygotowanie odpowiednich dokumentów planistycznych. Radny zwrócił uwagę, ze nie są znane koszty jakie gmina będzie musiała ponieść na budowę linii, a wymagany wkład samorządu to 15% wartości inwestycji. Konieczne jest wykonanie studium wykonalności linii kolejowej do ścisłego centrum Niepołomic. Radny złożył wniosek o przekazanie rezolucji do komisji doraźnej, która przeanalizuje projekt rezolucji pod tym kątem.
👉 Radna Marta Korabik powiedziała, że mieszkańcy martwią się, że zostanie zlikwidowana ścieżka rowerowa po wałach.
👉 Radny Wojciech Wimmer powiedział, że popiera konieczność przeprowadzenia dyskusji nad zasadnością budowy kolei.Jeżeli stacja będzie w centrum miasta, to pojawi się problem z parkowaniem.
👉 Radny Józef Trzos powiedział, że projekt budowy linii przygotował Urząd Marszałkowski, a celem rezolucji jest pokazanie, że mieszkańcy chcą, żeby kolej do Niepołomic wróciła. Rozmowa o kosztach to kolejny etap.
👉 Radny Adam Suślik zwrócił uwagę, że autor rezolucji (t.j. radny Józef Trzos) nie określił, do kogo kierowana jest rezolucja.
👉 Radna Agata Zawadzka stwierdziła, że kolej w Niepołomicach została zlikwidowana częściowo przez radnych oraz przez któregoś burmistrza. Zdaniem radnej należy zrobić wszystko, żeby kolej wróciła do Niepołomic, bo tak chcą mieszkańcy, o pieniądze będziemy martwili się później.
👉 Radny Edward Wnęk powiedział, że w 2017 r. mieszkańcy zebrali ponad 1000 podpisów o budowę linii kolejowej we wschodniej części gminy, teraz ponownie wniosek zostanie przez mieszkańców złożony.
👉 Radny Adam Suślik wyjaśnił, że to nie radni i nie burmistrz zlikwidowali linię kolejową do Niepołomic, a Polskie Koleje Państwowe.
👉 Głos zabrała również Teresa Pieprzyca, sołtyska Słomiroga. Powiedziała, że po informacji medialnej o przywróceniu kolei mieszkańcy Zagórza, Słomiroga, Zakrzowca byli zaskoczeni. Gmina nie ma pieniędzy na chodniki, parkingi, brakuje środków na remonty i inwestycje. Nikt nie konsultuje decyzji z mieszkańcami. Kolej należy budować, ale nie w tym momencie. Niepołomka jeździła pusta, dlatego został zlikwidowana.
👉 Radny Edward Wnęk powiedział, że jest przydział na kolej i trzeba teraz to wykorzystać.
👉 Radny Adam Suślik powiedział, że Krystian Zieliński podpisał porozumienie na budowę kolei, a nie wiadomo co w nim jest.
👉 Powołana została komisja doraźna w sprawie rozpatrzenia projektu rezolucji w sprawie poparcia budowy linii kolejowej do Niepołomic.
SPRAWY RÓŻNE, WOLNE WNIOSKI
👉 Radny Wojciech Ciastoń zgłosił wniosek o przeprowadzenie kontroli w związku z nieprawidłowym wykonaniem Budżetu Obywatelskiego w latach 2018-2019. W Zakrzowie nie został zrealizowany projekt wybrany przez mieszkańców – wyposażenie placu zabaw na terenie boiska sportowego. W wyniku głosowania Rada Miejska zleciła komisji rewizyjnej przeprowadzenie kontroli.
👉 Radny Stanisław Lebiest zapytał o sytuację w szkołach w związku z epidemią. Dyrektor Wydziału Edukacji Wiesław Bobowski powiedział, że nie ma zbiorowych zakażeń w żadnej z placówek oświatowych na terenie gminy.
👉 Radna Karolina Marzec zasygnalizowała, że mieszkańcy zgłaszają problem z dostaniem się do ośrodków zdrowia w Niepołomicach i Zabierzowie Bocheńskim oraz z dodzwonieniem się do poradni w celu uzyskania recepty. Radna poprosiła o zgłoszenie problemu pf burmistrza Krystianowi Zielińskiemu.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
Sesję prowadził radny Michał Hebda, któremu należą się słowa uznania za sprawne i profesjonalne poprowadzenie obrad pod nieobecność przewodniczącego Rady Miejskiej.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
Przy poprzedniej relacji pisałem, że rozważam zaprzestanie spisywania relacji z sesji. Państwa miłe komentarze, „lajki”, a przede wszystkim niemal 9400 odsłon relacji z 21. sesji pokazują, że taka forma informowania jest potrzebna.