Relacja z 26. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2021-01-07

W dniu 07.01.2021 r. odbyła się 26. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Była to sesja nadzwyczajna, dotycząca uchwał związanych z gospodarką odpadami.

 👉 Burmistrz Roman Ptak przedstawił prezentację na temat przetargu, przyczyn wzrostu kosztów odbioru odpadów, ilości śmieci produkowanych w poszczególnych latach. Prezentacja dostępna jest na stronie internetowej gminy w artykule p.t. „Odbiór śmieci w 2021 roku: stawki”.
👉 Uchwalono następujące stawki i uregulowania:
- Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony, tworzywa sztuczne nie będące opakowaniami oraz metale będą odbierane tylko 1 raz w roku.
- Miesięczna stawka opłat za odpady od mieszkańca za odpady zbierane w sposób selektywny będzie wynosić 30 zł, za zbierane w sposób nieselektywny – 60 zł.
- Ulga za posiadanie kompostownika przydomowego – 2 zł.
- Deklaracje będzie można składać również drogą elektroniczną.