Relacja z 33. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2021-06-24
W dniu 24.06.2021 r. odbyła się 33. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
👉SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI
- powołano komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na modernizację 13 placów zabaw. Są to zadania wybrane do realizacji z Budżetu Obywatelskiego.
- podpisano umowę na modernizację dróg gminnych,
- podpisano umowę na remont piekarni przy ul. Spółdzielczej w Niepołomicach. Koszt: 7,4 mln zł. Termin realizacji: 30.04.2023 r.
- podpisano umowy dotyczące opracowania dokumentacji projektowej na remont dróg w Zakrzowie i Słomirogu, ul. Niepołomicka, odwodnienie drogi wewnętrznej w Woli Batorskiej przy Orliku,
- podpisano umowę na przebudowę ul. Jodłowej w ramach systemu Park & Ride,
- prowadzony jest przetarg na termomodernizację budynków z programu STOP SMOG oraz przebudowy oczyszczalni ścieków w Zabierzowie Bocheńskim,
- podpisane zostało wezwanie do zapłaty wobec PKP za bezumowne korzystanie z działki w Staniątkach (teren linii kolejowej). Wezwanie opiewa na kwotę 36 mln zł. Teren został skomunalizowany w latach 90, po odwołaniach ze strony PKP wpisany został jako własność gminy w 2014 r.
PYTANIA DO BURMISTRZA
👉 Radny Marcin Migas poprosił, żeby wszystkim radnym przekazywano maile, które przychodzą na adres radamiejska@niepolomice.eu. Burmistrz zadeklarował, że jeżeli maile będą dotyczyły wszystkich radnych, to będą przesyłane na ich indywidualne skrzynki pocztowe.
👉Radny Marcin Migas zapytał jak wygląda ściągalność opłat za odbiór śmieci. Odpowiedź: Bardzo dobrze, prowadzone są kontrole umów deweloperów oraz kontrole indywidualne, jest już powyżej 50% założonych wpływów z opłat.
👉Radna Agata Zawadzka poprosiła, żeby Straż Miejska szczególnie w weekendy sprawdzała co się dzieje na obiektach szkolnych, bo odbywają się tam libacje. Odpowiedź: Nie jest możliwe, żeby Straż Miejska pracowała w weekendy. Tam gdzie jest taka opcja, montowany jest monitoring lub obiekty są zamykane na noc.
DYSKUSJA O RAPORCIE O STANIE GMINY ZA 2020 ROK
👉 Radny Józef Trzos odniósł się do wzrostu liczby mieszkańców (326 osób w 2020 r.). Jest on mniejszy niż w latach poprzednich (2019 r. – 611 osób). 75% nowych mieszkańców to osoby, które zamieszkały na osiedlu Jazy (158) oraz Boryczów (83). Radny zasugerował, że przy planowaniu modernizacji infrastruktury drogowej należy brać pod uwagę te wskaźniki. Stwierdził, że najlepszą inwestycją gminy w obszarze kulturalno-rekreacyjnym jest podgrzewana murawa na stadionie klubu Puszcza Niepołomice.
👉Radna Marta Korabik zapytała na czym ma polegać modernizacja Rynku. Odpowiedź: Wymieniona zostanie część nawierzchni po stronie wschodniej (przy kwiaciarni), prawdopodobnie na porfir. Nie jest to inwestycja priorytetowa, ważniejsze są chodniki i drogi w innych częściach gminy.
👉Radna Karolina Marzec zapytała o komunikację publiczną we wschodniej części gminy. Odpowiedź: Chcielibyśmy uruchomić autobus MPK od Chobotu, decyzja zostanie podjęta po wakacjach.
👉Radny Marcin Migas zapytał czy jest szansa, żeby powstał żłobek publiczny. Zwrócił uwagę, że w naborze do przedszkola publicznego było kilka razy więcej chętnych niż miejsc, a przedszkola prywatne nie są w stanie zapewnić takich warunków jak przedszkole publiczne. Zapytał czy planowane jest powiększenie szkoły na Jazach. Stwierdził, że w najbliższych latach priorytetem powinna być budowa dróg i chodników, a nie duże inwestycje, które też są potrzebne, ale są kosztowne. Odpowiedź: W 2019 r. otworzono 2 kluby malucha. Gmina dopłaca do przedszkoli prywatnych. Szkoła na Jazach była projektowana na 300 dzieci, uczy się w niej obecnie 500. Powinniśmy jednak bardziej myśleć o budowie szkoły na Boryczowie. Działka, na której szkoła może powstać jest własnością parafii. Prowadzone są rozmowy z proboszczem na ten temat. Kwestię projektów na drogi trzeba rozwiązać w ciągu najbliższych 2-3 lat.
PODJĘTO (MIĘDZY INNYMI) UCHWAŁY:
👉Zatwierdzono sprawozdanie finansowe gminy za 2020 r. oraz udzielono wotum zaufania burmistrzowi. Przeciw uchwałom głosowała tylko radna Anna Front.
👉Jednogłośnie przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych.
WOLNE WNIOSKI
Przewodniczący RM Marek Ciastoń poinformował o piśmie otrzymanym od wojewody małopolskiego. Ponieważ radni w grudniu ubiegłego roku nie podjęli uchwały o pozbawieniu przewodniczącego mandatu Radnego (więcej informacji tutaj -http://niepolomice.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/201449), wojewoda wystosował kolejne, bardziej kategoryczne pismo w tej sprawie. Wojewoda zobowiązał Radę do podjęcia decyzji w ciągu 30 dni. Sesja w tej sprawie zwołana zostanie na początku lipca.