Relacja z 38. sesji Rady Miejskiej

2021-09-09

Dyrektor Małgorzata Gajda złożyła sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w Niepołomicach w 2020 r. Centrum Kultury prowadzi 11 Domów Kultury we wszystkich sołectwach gminy z wyjątkiem Suchoraby, Staniątek i Podłęża oraz ma 2 placówki w Niepołomicach.

Radna Agata Zielińska zapytała, dlaczego sołtysi nie mogą pełnić dyżurów w Domach Kultury? Odpowiedź: Było tak, ze względu na obostrzenia epidemiologiczne. Obecnie każdy sołtys, który się o to zwrócił, taką możliwość otrzymał. Radna Agata Zielińska: Jest to dla mnie niezrozumiałe, w reżimie sanitarnym różne rzeczy się odbywały. Jeżeli był zakaz, to Dom Kultury powinien zawiadomić, że zakaz został uchylony. Wiem, że to nie pandemia jest przyczyną wprowadzenia zakazu. Dyrektor Małgorzata Gajda: Nic mi o tym nie wiadomo, żeby instytucja kultury miała obowiązek użyczania lokali sołtysom, a tym bardziej zawiadamiania ich, że mogą z lokali korzystać. Radna Agata Zielińska: Domy Kultury mają służyć mieszkańcom, a blokowanie możliwości korzystania z Domów Kultury sołtysom jest utrudnianiem życia mieszkańcom. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że tę kwestię należy uporządkować.

 Radny Paweł Lasek poruszył kwestię projektu z budżetu obywatelskiego polegającego na zakupie strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zabierzowskiej. Dotacja na zakup strojów została przekazana do Centrum Kultury, ponieważ Koło działa przy Domu Kultury należącym do Centrum. Stroje zostały uszyte na miarę dla pań z Koła, ale nie zostały im wydane. Dyrektor M. Gajda wymaga, aby Koło Gospodyń zwracało się każdorazowo z prośbą o ich wypożyczenie. Zdaniem radnego są to niepotrzebne formalności, radny zaproponował rozwiązanie, które pozwoliłoby Kołu przekazać stroje. Stroje zostały zakupione z Budżetu Obywatelskiego i uszyte na miarę dla pań z Koła.

Odpowiedź: Sprawa strojów ciągnie się drugi rok. Z umowy z Urzędem Gminy wynika, że są własnością Centrum, a nie Koła Gospodyń, stroje nie mogą być przekazane osobom trzecim. Zaproponowałam paniom z Koła użyczenie strojów, ale panie chcą je otrzymać na własność.

Radny Stanisław Lebiest stwierdził, że jest zbulwersowany wprowadzeniem reżimów w Domach Kultury. Osoby, które chcą się w nich spotykać powinny mieć taką możliwość.

Dyrektor Maria Jaglarz złożyła sprawozdanie z działalności Muzeum Niepołomickiego.

Oba sprawozdania dostępne są na stronie niepolomice.esesja.pl