Relacja z 44. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2022-05-12

Zmiana kwoty ekwiwalentu dla strażaków.

👉 W dniu 12.05.2022 r. odbyła się 44. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.

👉 Przyjęto zmiany w uchwale budżetowej. Dochody 216,9 mln zł, wydatki 262,2 mln zł. Deficyt: 45,3 mln zł. Kwotę 2 mln niewydatkowaną na budowę obwodnicy Podłęża i Niepołomic przesunięto na modernizację dróg gminnych. Zwiększono plan wydatkowania środków na prąd o 1,2 mln zł. Zwiększono plan na dotacje dla przedszkoli niepublicznych o 1,5 mln zł. Znaczące zmiany w budżecie spowodowane są również zmianą terminu otrzymania dotacji z programu Polski Ład na budowę remizy w Zakrzowie wraz z wielofunkcyjną salą do lokalnej społeczności. Dotacja 800 tyś. zł przekazana zostanie dopiero w latach 2023/24. Na ten cel zwiększono natomiast wydatki w budżecie o 1,05 mln zł.

👉 Podjęto uchwałę o udzieleniu dotacji w wysokości 33.300 zł Domowi Kultury w Chobocie. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu multimedialnego, muzycznego i mebli, środki pochodzą z Budżetu Obywatelskiego.

👉 Zmieniono kwotę ekwiwalentu dla strażaków za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Stawkę ujednolicono do obowiązującej w powiecie wielickim. Zwiększono z 14 zł do 25 zł stawkę za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz z 7 zł do 15 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu. Wiceburmistrz Michał Hebda poinformował, że strażacy pieniędzy nie pobierają, natomiast środki te stanowią pewne zabezpieczenie w przypadku sytuacji nadzwyczajnej (wypadek, choroba). Strażacy mogą ubiegać się o wypłatę ekwiwalentu 5 lat wstecz. Doprecyzowano również, że ekwiwalent przysługuje strażakom ratownikom, a nie wszystkim członkom OSP.

👉 Podjęto uchwałę w sprawie przekazania skargi na Radę Miejską do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Uchwała dotyczyła podjęcia przez Radę uchwały nr XLII/546/22, ustanawiającej pomnik przyrody.

...................................................................................................

Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.