Relacja z 41. sesji Rady Miejskiej

2021-12-23

Uchwalono budżet na rok 2022.

RELACJA Z 41. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

W dniu 23.12.2021 r. odbyła się 41. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI

👉Burmistrz poinformował, że podczas kolejnej sesji zaprzysiężona będzie nowa radna – Magdalena Kuźba (w miejsce Stanisława Łosińskiego).

👉Trwa ocena ofert złożonych w przetargu na wykonanie placu zabaw przy parku w Niepołomicach. Najtańsza oferta – 1,5 mln zł. Środki będą pochodzić m.in. z nagrody otrzymanej przez gminę za wysoki wskaźnik szczepień.

👉Planowany termin zakończenia remontu szkoły na Jazach to koniec stycznia 2022 r.

👉Wydłużono termin oddania I etapu obwodnicy do dnia 28.03.2022 r.

👉Podpisano umowę na finansowanie II etapu obwodnicy. Termin realizacji: 2024 r. Wartość zadania: 40 mln zł, 32 mln zł budżet państwa, 3 mln zł województwo, 5 mln zł gmina.

👉Zmieni się nazwa spółki Wodociągi Niepołomice na Infrastruktura Niepołomice.

PYTANIA RADNYCH

👉Radna Agata Zawadzka zapytała o komunikację miejską ze wschodnią częścią gminy. Odpowiedź Burmistrza: Będzie 10 kursów na trasie Chobot-Wola Zabierzowska – Wola Batorska — Niepołomice-Podłęże, przetarg jest w trakcie. Ponadto linia 211 będzie miała od stycznia dodatkowych 5 kursów. Najprawdopodobniej od lutego uruchomionych zostanie dodatkowych 14 połączeń z Chobotu przez Niepołomice do Podłęża, obsługiwanych przez autobusy Kolei Małopolskich.

👉Radny Józef Trzos zapytał o studium wykonalności połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice. Odpowiedź Burmistrza: są 3 warianty, koszty wzrosły ze 130 do 330 mln zł, nie mamy żadnych oficjalnych informacji na temat tego projektu.

UCHWAŁY

Podjęto m.in. uchwały:

👉 Zmiana uchwały budżetowej na rok 2021. Dochody 265,7 mln zł, wydatki 293,5 mln zł. Deficyt: 27,8 mln zł.

👉 Uchwalono budżet na rok 2022. Dochody 209,4 mln zł, wydatki 243,4 mln zł. Deficyt: 34 mln zł.

Szczegółowa informacja na temat budżetu — https://www.niepolomice.eu/.../budzet-na-2022-rok-przyjety/.

👉Ustalono podwyższenie opłaty za pobyt dzieci w klubach dziecięcych (300 zł/m-c) oraz podwyższono stawkę za wyżywienie (13 zł).

👉 Podjęto uchwałę w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. Są to:

- ul. Komandosów, ul. Pilotów, ul. Czerwonych Beretów, ul. Młyńska, ul. Doktora Rudolfa Diesla, ul. Półłanki.

👉Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia linii autobusowych na trasach:

1) Chobot — Wola Zabierzowska — Wola Batorska – Niepołomice — Podłęże (P&R północny);

2) Suchoraba — Niepołomice.

3) Niepołomice (ul. Komandosów — ul. Pilotów — ul. Czerwonych Beretów — ul. Wielicka — ul. Młyńska — ul.Ogrodowa — ul. 3 Maja — Rynek Niepołomice).

👉 Uchwalono nowe wysokości diet miesięcznych dla radnych:

Przewodniczący Rady Miejskiej — 3 220,96 zł,

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej — 2 415,72 zł,

Przewodniczący Komisji — 1 691,01 zł,

Pozostali radni – 1 449,44 zł.

Wprowadzono uregulowania dyscyplinujące (obniżenie diety o 50% w przypadku nieobecności na sesji, 25% w przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji). Była to pierwsza podwyżka diet od 2011 r.

👉 Uchwalono podwyżki diet dla przewodniczących osiedli i sołtysów z 400 zł na 720 zł/m-c.

👉 Uchwalono podwyżkę wynagrodzenia Burmistrza na kwotę 19 121 zł.

◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️

Nagranie z sesji dostępne jest pod adresem:

https://niepolomice.esesja.pl/.../xli-sesja-rady-w-dniu...

Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego z Funduszu EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty