Relacja z 35. sesji Rady Miejskiej

2021-07-15

Czy przewodniczący Marek Ciastoń straci mandat radnego?

ELACJA Z 35. NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH (15.07.2021)

Podczas sesji podjęto dwie uchwały:

👉 Uchwała dotycząca odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Ciastonia.

W dniu 17 sierpnia 2021 r. wojewoda małopolski wezwał Radę Miejską w Niepołomicach do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Ciastonia.

Jest to konsekwencja zawiadomienia przekazanego przez komisarza Krystiana Zielińskiego w ubiegłym roku do wojewody. Zdaniem komisarza mogło dojść do naruszenia ustawy o samorządzie gminnym, ponieważ gmina wynajmuje i kupuje lokale od Gminnej Spółdzielni, której prezesem jest Marek Ciastoń.

Marek Ciastoń wyjaśnił, że w swoich działaniach kierował się przede wszystkim interesem gminy, sprzedaż i wynajem nieruchomości następowały zawsze na wniosek gminy, na korzystnych dla gminy warunkach.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Marka Ciastonia.

👉 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Wpłynęły dwie skargi dotyczące zakazu sprzedaży fajerwerków na terenie gminnym.

Pierwsza skarga dotyczy uchwały uznającej za zasadną petycję złożoną w styczniu 2021 r. przez Fundację Lepsze Niepołomice. Fundacja wnioskowała o wprowadzenie zakazu używania w miejscach publicznych petard oraz środków pirotechnicznych i ogłuszających oraz odstąpienie od używania materiałów pirotechnicznych powodujących hałas podczas imprez miejskich i gminnych w gminie. Skargą zajmie się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej.

Druga skarga dotyczy odmowy przez Burmistrza dzierżawy gruntu gminnego pod sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobie skarżącej. Zdaniem referującego sprawę mecenasa Zbigniewa Łosińskiego, burmistrz ma prawo decydować z kim zawiera umowy i mógł taką decyzję podjąć. Skargę tę rozpatrzy Wojewódzki Sąd Administracyjny. Uchwałę o przekazaniu skargi do WSA podjęto jednogłośnie.