Relacja z 52. sesji Rady Miejskiej

2022-12-29

Budżet na 2023 r. przyjęty.

👉 W dniu 29 grudnia 2022 r. odbyła się 52 sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA Z PRAC MIĘDZY SESJAMI
👉 Od 1 stycznia zmodyfikowana będzie linia Suchoraba-Niepołomice, dodatkowe przystanki na ul. Portowej i przy kościele w Grabiu. Zmieniono również trasę busów w Zagórzu, dodatkowo będzie obsługiwany przysiółek Kawcze.
👉 Do końca kwietnia wykonane zostanie asfaltowanie w Zakrzowie (Brzozówka), ul. Na Tamie, ul Słoneczna Boczna.
👉 Koszt utrzymania dróg po grudniowych opadach śniegu wyniósł 700 tys. zł, odśnieżanie dachów obiektów komunalnych — 86 tys. zł.
👉 W I kwartale 2023 r. ruszą prace na rozbudowę oświetlenia na terenie gminy.
👉 W Podłężu, w dawnym pawilonie GS, powstanie Klub Malucha (placówka dla dzieci do lat trzech).
👉 Pozyskano dwóch nowych lekarzy do Przychodni Rejonowej w Niepołomicach.
👉 Zarząd Województwa Małopolskiego przesłał pismo w sprawie zmiany uchwały antysmogowej. Zarząd zaleca Radzie Miejskiej ponowne rozważenie wydłużenia terminu na wymianę kopciuchów, ponieważ jakakolwiek zmiana uchwały w tym zakresie eliminuje gminę z możliwości pozyskania bezzwrotnych dotacji na termomodernizację obiektów komunalnych. Burmistrz Roman Ptak zaproponował, żeby na kolejną sesję zaprosić przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i przeprowadzić dyskusję na ten temat.
👉 Mieszkańcy gminy złożyli 700 wniosków na prawie 900 ton węgla. Na razie dostawy węgla nie pokrywają zapotrzebowania. Największe problemy są z ekogroszkiem.
 
PYTANIA DO BURMISTRZA
 
👉 Radna Agata Zawadzka poinformowała, że w Woli Batorskiej są domy, do których nie ma możliwości podłączenia gazu.
👉 Radny Marcin Migas przeczytał petycję radnych Klubu PiS i radnych niezależnych w sprawie wprowadzenia dofinansowania za odbiór odpadów dla osób z najniższymi dochodami.
👉 Radna Danuta Szydłowska zabrała głos w sprawie lekarzy w Zabierzowie Bocheńskim. Poinformowała, że obecnie w przychodni pracuje 2 lekarzy rodzinnych, 1 pediatra i 1 lekarz dojeżdżający 1 raz w tygodniu. Od połowy stycznia będzie zatrudniony dodatkowy lekarz rodzinny. Mieszkańcy Zabierzowa mogą korzystać również z porad w Niepołomickiego Centrum Medycznego, jest tam 4 lekarzy rodzinnych.
👉 Radny Paweł Lasek zapytał o kolej w Niepołomicach. Odpowiedź burmistrza: Nie mam żadnych nowych informacji na ten temat.
👉 Radna Agata Zawadzka poprosiła o zwiększenie liczby pojazdów odśnieżających. Odpowiedź burmistrza: Przez kilka dni był bardzo intensywny opad, jeździło 14 sprzętów odśnieżających. Można zwiększyć liczbę pojazdów, ale będzie to generowało dodatkowe koszty. Ostatni raz taki opad był ponad 10 lat temu.
👉 Radny Andrzej Gąsłowski zapytał o modyfikację rozkładu jazdy autobusów. Odpowiedź burmistrza: Na drodze 964 jest obecnie 8 „wahadeł”, utrudnia to planowy przejazd autobusów. Utrudnienia potrwają do października 2023 r.
👉 Radna Anna Front poprosiła o montaż radarów świetlnych przy szkołach i przedszkolach. Radary informowałyby czy kierowca jedzie za szybko. Orientacyjny koszt takich urządzeń to 600 tys. zł. Radna poprosiła o zatrudnienie dodatkowych pediatrów. Zwróciła uwagę, że MPK zamieniło autobusy na mniejsze, pomimo, że już wcześniej były za małe.
 
PODJĘTE UCHWAŁY
Radni podjęli m.in. następujące uchwały:
👉 Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022. Dochody budżetu: 235 mln zł, wydatki: 264,4 mln zł, deficyt: 29 mln zł. Największe zmiany po stronie dochodów: Z powodu braku wpływu podatków (głównie od nieruchomości) zmniejszyły się wpływy do budżetu o 941 tys. zł. Zwiększono wpływy o 453 tys. zł z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy. Po stronie wydatków oszczędności o 4,1 mln zł (brak realizacji projektów drogowych) oraz 1,5 mln zł w dziale „Oświata i wychowanie”. Z powodu zmian w harmonogramie zadania „Piekarnia sztuki” wydatki w 2022 r. zmniejszono o 2,9 mln zł.
👉 Uchwała budżetowa na rok 2023.
Dochody budżetu: 209 mln zł, wydatki: 236 mln zł, deficyt: 27 mln zł.
Komentarz burmistrza Romana Ptaka:
- Gmina otrzyma 47 mln zł subwencji oświatowej (więcej 7 mln zł niż w roku ubiegłym), ale wydatki na ten cel wyniosą 95 mln zł, co oznacza, że gmina dokłada 48 mln zł do systemu oświaty. Z roku na rok jest coraz gorzej, konieczna jest zmiana systemowa, ponieważ obecnie brakuje subwencji na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.
- Będą wyższe wpływy z CIT (17 mln zł) dzięki nowym inwestorom i rozrastającej się strefie przemysłowej.
- Kłopot stanowią również koszty obsługi zadłużenia. W 2021 r. odsetki wynosiły 2,7 mln zł, w 2022 r. – 7 mln zł, w 2023 r. planowane są na poziomie 10 mln zł.
👉 Pytania radnych odnośnie projektu uchwały.
- Radna Anna Front zapytała, czy przewidziana jest waloryzacja wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, uwzględniająca planowaną inflację na poziomie 16%. Odpowiedzi udzieliła skarbnik gminy Beata Kolasa. Waloryzacja planowana jest na poziomie 10%, nie stać nas na większe podwyżki. — Radna zapytała również o budowę nowego stadionu. Odpowiedź burmistrza: Jeśli będzie awans, będziemy szukali pieniędzy, żeby rozbudować nasz stadion etapowo.
- Kolejne pytanie dotyczyło wniosków do budżetu na 2023 r. złożonych przez radnych, sołtysów i przewodniczących. Odpowiedź: Wpłynęło prawdopodobnie tyle wniosków, ile jest sołectw i osiedli. Gminy nie stać na realizację wszystkich zgłaszanych potrzeb.
- Radna Agata Zawadzka zwróciła uwagę, że na utrzymanie zieleni zaplanowano 1,3 mln zł. Zapytała, czy w związku z szukaniem oszczędności można np. posadzić mniej kwiatków. Zapytała również o wydatki biblioteki na poziomie 1,8 mln zł. Odpowiedź: Koszty działania biblioteki zaplanowano na podobnym poziomie jak w roku 2022. Koszty utrzymania zieleni to koszty działalności spółki Infrastruktura Niepołomice, m.in. utrzymanie około 50 placów zabaw w gminie, sprzątanie gminy, Błoń Niepołomickich. Wzrost kosztów wynika głównie z waloryzacji wynagrodzeń oraz wzrostu płacy minimalnej.
- Radny Marcin Migas zapytał, czy jako gmina jesteśmy konkurencyjni dla przedsiębiorców. Zwrócił uwagę, że ostatnio Rada Miejska podniosła podatek od samochodów transportowych, zna przypadek, że firma z tego powodu przeniosła swoją działalność do Wieliczki. Radny przedstawił wskaźniki porównujące wysokość podatków w gminach Niepołomice i Wieliczka.
Radny poprosił, aby przy planowaniu wydatków i dużych, nowoczesnych inwestycji, brać również pod uwagę zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców, jak chodnik czy droga. Poprosił również o monitorowanie Spółdzielni Energetycznej i spółki Zamek Królewski. Odpowiedź: Stawki podatków podnieśliśmy pierwszy raz od 10 lat, nie analizowaliśmy stawek obowiązujących w sąsiednich gminach. Nie ma takiej możliwości, żeby mieć bazę transportową w Niepołomicach, a płacić podatki w Wieliczce, przedsiębiorca musiałby również przenieść bazę.
👉 Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Klubów Dziecięcych z siedzibą w Woli Batorskiej. Zmiana polega na połączeniu klubów „Agatka” i „Bociuś”.
👉 Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Kontrole warunków i jakości opieki będą przeprowadzane raz w roku. Prowadzone będą również kontrole sprawdzające liczbę dzieci oraz wywiązywania się z obowiązku obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
👉 Zmieniono kryteria przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Dodatkowe punkty będą przysługiwały nie tylko w sytuacji, gdy rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, ale również wtedy, gdy rodzeństwo uczęszcza do szkoły w zespole szkolno-przedszkolnym.
👉 Zmieniono uchwałę w sprawie wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych. Zmienia polega na zwiększeniu o 30 liczby kotłów wymienianych na pompy grzewcze, zamiast na kotły gazowe.
👉 Podjęto uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości w Podłężu na skrzyżowaniu ul. Piaski z drogą krajową (własność osoby fizycznej) na nieruchomość przy ul. Powiśle w Niepołomicach (własność gminy). Pomysł zamiany wywołał długą dyskusję radnych, do obejrzenia w nagraniu z sesji od 2 godz. 35 minuty.
 
 
...................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.