Relacja z 50. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2022-11-09

Sprawozdania z działalności spółek gminnych.

👉 W dniu 9 listopada 2022 r. odbyła się 50 sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
👉 Podczas sesji Radni wysłuchali sprawozdań z działalności:
- spółki „Zamek Królewski w Niepołomicach” ,
- spółki „Niepołomicki Sport”,
- Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Niepołomice.
PODJĘTE UCHWAŁY:
👉 Zmiana uchwały budżetowej. Dochody budżetu: 234,2 mln, wydatki 273,5 mln, deficyt: 39,3 mln.
👉 Zmiana stawek podatku od nieruchomości w 2023 r.
Zwiększono m.in. wysokość stawek podatku od:
- gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej o kwotę 0,15 zł/m2,
- pozostałych gruntów powyżej 800 m2 o kwotę 0,10 zł/m2,
- budynków mieszkalnych o 0,15 zł/m2.
👉 Zmiana stawek opłat za odbiór odpadów w 2023 r.
Zwiększono stawkę opłaty za odbiór odpadów do 40 zł (selektywne) i 80 zł (zmieszane).
👉 Zmiana stawek za usługi opiekuńcze.
Zwiększono stawkę pełnej odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych do 34 zł oraz za jedną godziną specjalistycznych usług opiekuńczych do 80 zł.
👉 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zagórze, Zakrzów i Ochmanów.
👉 Kolejna część sesji związana była z zaproponowaną przez radnych klubu PiS-Niezależni zmianą uchwały antysmogowej dla gminy Niepołomice.
👉 Anna Szewczyk (UMiG Niepołomice) przedstawiła informacje na temat liczby kotłów pozaklasowych. Od sierpnia ich liczba stale rośnie. Trzy tygodnie temu było w gminie 1266 kopciuchów, obecnie jest o 50 więcej. Ponad 500 kotłów jest klasy III, około 200 kotłów klasy IV, 250 kotłów klasy V, 32 kotły Ekoprojekt. Kotłów gazowych jest 8000.
👉 Ze wszystkich dostępnych programów dofinansowujących wymianę kotłów od maja 2020 r. zrealizowano 811 wymian. 540 umów jest zawartych i dotychczas nierozliczonych. W gminie jest 4 Ekodoradców, którzy pomagają w uzyskaniu środków na wymianę kotłów mieszkańcom.
👉 Radna Anna Front zapytała o to, ile potrzeba czasu na wymianę urządzenia grzewczego. Odpowiedź: Audyt energetyczny przeprowadzany jest po miesiącu od zgłoszenia, kolejnego dnia może być podpisana umowa. Urządzenia są na bieżąco dostępne na rynku.
👉 Odpowiadając na pytania radnych, Anna Szewczyk zwróciła uwagę, że wydłużanie terminu na wymianę kopciuchów spowoduje, że nie zostaną wykorzystane środki zewnętrzne, które są obecnie dostępne. Obecnie można otrzymać nawet 100% zwrotu środków.
Podkreśliła, że efektywność kopciuchów jest na poziomie 60%.
👉 Głos zabrał Bartłomiej Krzych. Poinformował m.in., że od stycznia 2023 r. palenie drewnem w kominkach, które nie mają certyfikatu, będzie nielegalne.
👉 Głos zabrał Nikodem Matuszyk, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej. Przedstawił stanowisko MRM, która jednogłośnie wyraziła negatywną opinię przeciwko zmianie uchwały antysmogowej.
👉 Głosowane były dwa projekty uchwał. Pierwszy (klubu PiS-Niezależni) zakładał wydłużenie terminu na wymianę kopciuchów do końca kwietnia 2024 r. Projekt drugi (klubu Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice) zakładał o rok krótszy termin.
👉 Radni podjęli decyzję, że termin na wymianę kopciuchów wydłużony zostanie do końca kwietnia 2023 r.
👉 Jerzy Groński (UMiG) przedstawił informacje na temat dystrybucji węgla w gminie. Trwa zbieranie informacji na temat zapotrzebowania. Obecnie jest około 100 wniosków na 150 ton węgla. Gmina będzie kupowała węgiel za kwotę 1500 zł brutto, sprzedawać może za kwotę nie wyższą niż 2000 zł brutto.
Mieszkańcy muszą doliczyć sobie koszty przewozu węgla ze składu węglowego.
...................................................................................................
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.