Relacja z 54. sesji Rady Miejskiej

Paweł Pawłowski
2023-02-23

Sprawozdanie z działalności Niepołomickiego Centrum Medycznego.

RELACJA Z 54. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
 
👉 W dniu 2 lutego 2023 r. odbyła się 54 sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
 
👉 Maciej Kłusek, prezes Niepołomickiego Centrum Medycznego, przedstawił sprawozdanie z działalności spółki:
👉 Podejmowane były działania w celu zatrudnienia dodatkowych lekarzy rodzinnych. Dostępność nowych lekarzy w Polsce jest bardzo niewielka, młodzi lekarze po studiach w większości wyjeżdżają za granicę, albo szukają miejsca na specjalizację i niekoniecznie jest to Kraków. Udało się pozyskać jednego lekarza, który pracuje w Niepołomicach, ale niestety dostał specjalizację w okolicach Łodzi. Lekarz ten zakończy pracę w Niepołomicach na przełomie lutego i marca. Od lutego w Zabierzowie Bocheńskim zatrudniona została doktor medycyny rodzinnej z okolic Lwowa. Doktor będzie również przyjmowała pacjentów dwa razy w tygodniu w ośrodku w Podgrabiu.
👉 Prezes Kłusek przedstawił również plany spółki na przyszłość. Podejmowane będą działania w celu zatrudnienia dodatkowych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, planowana jest termomodernizacja i naprawa elewacji ośrodka w Podłężu, termomodernizacja ośrodka zdrowia w Niepołomicach i zagospodarowanie parkingów, remont części pediatrycznej w Zabierzowie Bocheńskim. Planowane są kursy pierwszej pomocy w szkołach.
👉 Radna Stanisława Zielińska odniosła się do treści rezolucji podejmowanej przez radnych w sprawie zatrudnienia nowych lekarzy specjalistów. Zwróciła uwagę, że brakuje pulmonologów i pediatrów. Odpowiedź prezesa Kłuska: Od 11 lat w gminie nie są zatrudniani nowi lekarze specjaliści, ponieważ NFZ nie ogłasza konkursów w tym zakresie. Wnioskujemy o odblokowanie konkursu i możliwość ubiegania się o specjalistów, w razie potrzeby będziemy występować o lekarzy różnych specjalizacji. Pediatra nie jest specjalistą, jest to podstawowa opieka zdrowotna. Dostępność pediatrów na rynku jest bardzo ograniczona, zatrudnienie nowego pediatry graniczy z cudem. Większość pediatrów woli pracować w szpitalach lub ma prywatne praktyki. Pani doktor ze Lwowa ma możliwość badania dzieci, postaramy się pozyskać dodatkowych lekarzy z Ukrainy.
👉 Radna Agata Zawadzka zapytała o godziny pracy nowej lekarki w Zabierzowie, zapytała, czy jest możliwość zmiany godzin pracy lekarzy, żeby przyjmowali po godzinie 18 oraz czy jest możliwość zatrudnienia stomatologa. Odpowiedź prezesa Kłuska: Pani doktor będzie przyjmowała codziennie, będzie zatrudniona na cały etat. Nie ma możliwości zmiany godzin pracy lekarzy, wg NFZ podstawowa opieka zdrowotna jest do godziny 18. Odnośnie stomatologii – kilka lat temu wszyscy lekarze stomatolodzy przeszli na indywidualne kontrakty z NFZ. Na gminę Niepołomice były 4 punkty, po jednym w Podłężu, Staniątkach, Niepołomicach, Zabierzowie Bocheńskim. W Zabierzowie Bocheńskim stomatolog zrezygnował z kontraktu, bo stwierdził, że nie jest w stanie za pieniądze z NFZ prowadzić praktyki. Były podejmowane próby znalezienia innego lekarza, ale nie było chętnych. Gabinet jest przygotowany, dentyści wolą mieć prywatne praktyki, niż kontrakt z NFZ.
👉 Radna Magdalena Kuźba zaapelowała o zatrudnienie dodatkowego ginekologa. Na całą gminę Niepołomice jest tylko jeden ginekolog, który przyjmuje w Niepołomicach i Podłężu. Odpowiedź prezesa Kłuska: W Zabierzowie nie ma możliwości technicznych, żeby przyjmował ginekolog. Kontrakt z NFZ na zatrudnienie specjalistów nie zmienił się od 11 lat, spółki nie stać na zatrudnienie ginekologa, który będzie przyjmował za darmo.
👉 Radna Anna Front zwróciła uwagę, że w przychodni w Podłężu udzielanych jest ponad 5000 więcej porad niż w Niepołomicach. Odpowiedź prezesa Kłuska: Każdy lekarz ma swój sposób przyjmowania pacjentów, w Podłężu jest doktor Hauser, który jest w stanie przyjąć więcej pacjentów. Radna zapytała również o zespół ratownictwa. Odpowiedź: Zatrudnionych jest około 50 osób. Są 2 karetki otrzymane od rządu oraz 1 zakupiona przez gminę. Posiadamy wysokiej klasy sprzęt do mechanicznej reanimacji. Nie ma rejonizacji karetek, obsługujemy niemal całą Małopolskę, zdarza się, że karetki z Niepołomic jeżdżą do Brzeska, Nowej Huty, pod Myślenice.
👉 Radni podjęli rezolucję w sprawie wystąpienia do NFZ z wnioskiem o możliwość zatrudnienia dodatkowych lekarzy specjalistów na terenie gminy Niepołomice.
 
PYTANIA RADNYCH DO BURMISTRZA:
 
👉 Radna Agata Zawadzka zapytała, czy działa monitoring w Zabierzowie Bocheńskim. Zdaniem radnej młodzież spożywa alkohol i pali papierosy na terenie szkoły. Odpowiedź burmistrza: Centrum monitoringu reaguje, gdy jest jakieś niebezpieczne zdarzenie. Pracownicy monitoringu nie zgłaszają policji, że ktoś siedzi w miejscu publicznym.
👉 Radna Anna Front zapytała czy po ostatnich opadach przeciekał dach w szkole na Jazach. Odpowiedź: Tak, było to zgłoszone do firmy, która wykonywała remont, usterka zostanie usunięta w ramach gwarancji.
👉 Radna Karolina Marzec zapytała o prace nad modernizacją systemu opłat za odbiór odpadów. Odpowiedź: Zleciliśmy przygotowanie opracowania dotyczącego zagospodarowania odpadów firmie zewnętrznej, ma być przygotowane do połowy maja.
 
RADNI PODJĘLI M.IN. UCHWAŁY:
 
👉 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chobot, Zabierzów Bocheński i Wola Zabierzowska.
👉 Uchwalono plan zagospodarowania dla obszaru w okolicach ul. Ziołowej w Niepołomicach – zbiornik wodny z otoczeniem.
👉 Przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Niepołomice na lata 2024-2035.
👉 Nadano nazwę ulicy „Pleski Zakątek”.
…………………………………………………………………………..............................................
 
Relacja jest elementem projektu „Obywatelskie Niepołomice”. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Program Aktywni Obywatele — Fundusz Regionalny.