Relacja z 60. sesji Rady Miejskiej

2023-06-23

Dotacja na remont kościoła w Niepołomicach.

Niepołomicki Sport spółką akcyjną.

RELACJA Z 60. SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH
👉 W dniu 23 czerwca 2023 r. odbyła 60. nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach.
PODJĘTO UCHWAŁY W SPRAWIE:
👉 Udzielenia Parafii Rzymsko — Katolickiej pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach, dotacji w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegających na konserwacji i częściowej rekonstrukcji XVII wiecznej ambony w kościele parafialnym pod wezwaniem Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach.
👉Przekształcenia jednoosobowej spółki komunalnej pod firmą Niepołomicki Sport spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.