Sesja nr nr 6 z dnia 2015-03-12
Uchwalona
Uchwała nr 20/15 — Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

Rozkład głosów radnych

Za
21
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach