Sesja nr 29 z dnia 2017-03-30
Uchwalona
Uchwała nr 389/17 — Gminny Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

Rozkład głosów radnych

Za
21
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach