Sesja nr 29 z dnia 2017-03-30
Uchwalona
Uchwała nr 408/17 — Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niepołomice.

Rozkład głosów radnych

Za
19
Przeciw
0
Wstrzymał się
1
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach