Sesja nr 29 z dnia 2017-03-30
Uchwalona
Uchwała nr 410/17 — Wysokość stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Rozkład głosów radnych

Za
20
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach