Sesja nr nr 6 z dnia 2015-03-12
Uchwalona
Uchwała nr 29/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej dla obszaru przy ul. Grabskiej w Niepołomicach.

Rozkład głosów radnych

Za
20
Przeciw
0
Wstrzymał się
1
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach