Sesja nr nr 6 z dnia 2015-03-12
Uchwalona
Uchwała nr 33/15 — Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla obszarów „Zabierzów Bocheński II”).

Rozkład głosów radnych

Za
21
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach