Sesja nr nr 6 z dnia 2015-03-12
Uchwalona
Uchwała nr 35/15 — Wyrażenie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Niepołomice.

Rozkład głosów radnych

Za
21
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach