Sesja nr nr 9 z dnia 2015-05-28
Uchwalona
Uchwała nr 72/15 — Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Rozkład głosów radnych

Za
14
Przeciw
3
Wstrzymał się
3
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach