Sesja nr 10 z dnia 2015-06-25
Uchwalona
Uchwała nr 107/15 — Przyjęcie programu osłonowego „Pierwszy Dzwonek”.

Rozkład głosów radnych

Za
21
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach