Sesja nr 31 z dnia 2017-05-31
Uchwalona
Uchwała nr 31/442 — Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.”

Rozkład głosów radnych

Za
17
Przeciw
0
Wstrzymał się
1
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach