Sesja nr 26 z dnia 2016-12-29
Uchwalona
Uchwała nr 26/369 — Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice.

Rozkład głosów radnych

Za
19
Przeciw
0
Wstrzymał się
0
Głos nieoddany
0
Nieobecny
0

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach