Komisje

Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie

Komisja Budżetowa

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-03-11 Zmiana uchwały budżetowej na 2015 r.
2015-01-29 Analiza uchwały budżetowej na 2015 r.
2014-12-30 Zmiana uchwały budżetowej. Zakup samochodu dla OSP w Woli Batorskiej.
2014-12-30 Dokonanie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji. Przyjęcie planu pracy Komisji.
2014-12-15 Zmiana uchwały budżetowej. Pożyczka dla Stowarzyszenia Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazum w Staniątkach.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Gospodarki

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-05-19 Opinia w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
2015-04-28 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015-03-11 Opinia Komisji do planów zagospodarowania przestrzennego.
2015-01-29 Opinia Komisji do projektu budżetu na rok 2015.
2014-12-18 Ukonstytuowanie się Komisji. Przyjęcie planu pracy na 2015 r.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Komisja Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-04-17 Analiza sprawozdań
2014-12-18 Ukonstytuowanie się, plan pracy.

Komisja Oświaty i Kultury

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

2015-02-19 Kryteria naboru do przedszkoli
2015-01-27 Analiza projektu budżetu Gminy na 2015 r.
2014-12-15 Ukonstytuowanie Komisji. Plan pracy Komisji.

Komisja Rewizyjna

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń

Komisja Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej

Członkowie:

Posiedzenia komisji:

Brak posiedzeń