Sesje i uchwały Rady Miejskiej

Sesje

Sesja nr 4 z dnia 2019-01-09

Sesja nr 3 z dnia 2018-12-28

Sesja nr 2 z dnia 2018-12-11

Sesja nr 1 z dnia 2018-11-21

Zobacz pozostałe
Zwiń

Uchwały

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Typ

Wynik

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 30 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Sesja Temat
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Nie oddał głosu
Wynik
1. Sesja nr 4 z dnia
9.01.2019
Uchwała nr 30/2019 — Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania (w najem) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 21 0 0 1 0
Uchwalono
nieruchomości
2. Sesja nr 4 z dnia
9.01.2019
Uchwała nr 29/2019 — Uchwała w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Niepołomice w prawo własności oraz wysokość stawek procentowych tych bonifikat. 21 0 0 1 0
Uchwalono
nieruchomości opłaty
3. Sesja nr 4 z dnia
9.01.2019
Uchwała nr 28/2019 — Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 19 2 0 1 0
Uchwalono
odpady
4. Sesja nr 4 z dnia
9.01.2019
Uchwała nr 27/2019 — Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/68/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 19 1 1 1 0
Uchwalono
odpady
5. Sesja nr 4 z dnia
9.01.2019
Uchwała nr 26/2019 — Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.(ul. Górala) 21 0 0 1 0
Uchwalono
drogi
6. Sesja nr 4 z dnia
9.01.2019
Uchwała nr 25/2019 — Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Chobot z wyłączeniem obszaru "Chobot-Polana". 21 0 0 1 0
Uchwalono
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 4 z dnia
9.01.2019
Uchwała nr 24/2019 — Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru "Zabierzów Bocheński I". 21 0 0 1 0
Uchwalono
zagospodarowanie przestrzeni
8. Sesja nr 4 z dnia
9.01.2019
Uchwała nr 23/2019 — Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru "Wola Zabierzowska I". 21 0 0 1 0
Uchwalono
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 4 z dnia
9.01.2019
Uchwała nr 22/2019 — Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla obszaru "Wola Batorska I". 21 0 0 1 0
Uchwalono
zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 4 z dnia
9.01.2019
Uchwała nr 21/2019 — Uchwała w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 21 0 0 1 0
Uchwalono
alkohol zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3