Sesje i uchwały Rady Miejskiej

Sesje

Sesja nr 10 z dnia 2019-07-26

Sesja nr 9 z dnia 2019-06-27

Sesja nr 8 z dnia 2019-05-29

Sesja nr 7 z dnia 2019-05-09

Sesja nr 6 z dnia 2019-03-27

Sesja nr 5 z dnia 2019-02-26

Sesja nr 4 z dnia 2019-01-09

Sesja nr 3 z dnia 2018-12-28

Sesja nr 2 z dnia 2018-12-11

Sesja nr 1 z dnia 2018-11-21

Zobacz pozostałe
Zwiń

Uchwały

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Typ

Wynik

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 113
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Sesja Temat
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Nie oddał głosu
Wynik
1. Sesja nr 10 z dnia
26.07.2019
Uchwała nr 114/2019 — Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Niepołomice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Niepołomice. 15 0 0 6 0
Uchwalono
szkoły
2. Sesja nr 10 z dnia
26.07.2019
Uchwała nr 113/2019 — Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków (w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice — na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 15 0 0 6 0
Uchwalono
nieruchomości
3. Sesja nr 10 z dnia
26.07.2019
Uchwała nr 112/2019 — Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 15 0 0 6 0
Uchwalono
odpady
4. Sesja nr 10 z dnia
26.07.2019
Uchwała nr 111/2019 — Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Utworzenie dwóch Klubów Malucha "Jacka" i "Agatki" w Woli Batorskiej w Gminie Niepołomice. 15 0 0 6 0
Uchwalono
dzieci
5. Sesja nr 10 z dnia
26.07.2019
Uchwała nr 110/2019 — Podjęcie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. 15 0 0 6 0
Uchwalono
dotacje
6. Sesja nr 10 z dnia
26.07.2019
Uchwała nr 109/2019 — Uchwała w sprawie przekazania dotacji celowych dla instytucji kultury -Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. 14 0 1 6 0
Uchwalono
dotacje
7. Sesja nr 10 z dnia
26.07.2019
Uchwała nr 108/2019 — Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044. 15 0 0 6 0
Uchwalono
finanse
8. Sesja nr 10 z dnia
26.07.2019
Uchwała nr 107/2019 — Uchwała w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019. 15 0 0 6 0
Uchwalono
budżet
9. Sesja nr 9 z dnia
27.06.2019
Uchwała nr 106/2019 — Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice. 16 0 0 5 0
Uchwalono
dotacje
10. Sesja nr 9 z dnia
27.06.2019
Uchwała nr 105/2019 — Uchwała w sprawie Niepołomickiego Bonu Żłobkowego. 16 0 0 5 0
Uchwalono
pomoc społeczna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12