Sesje i uchwały Rady Miejskiej

Sesje

Sesja nr 6 z dnia 2019-03-27

Sesja nr 5 z dnia 2019-02-26

Sesja nr 4 z dnia 2019-01-09

Sesja nr 3 z dnia 2018-12-28

Sesja nr 2 z dnia 2018-12-11

Sesja nr 1 z dnia 2018-11-21

Zobacz pozostałe
Zwiń

Uchwały

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Typ

Wynik

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 58 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Sesja Temat
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Nie oddał głosu
Wynik
1. Sesja nr 6 z dnia
27.03.2019
Uchwała nr 58/2019 — Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1066 położonej w Zabierzowie Bocheńskim) 21 0 0 0 0
Uchwalono
nieruchomości
2. Sesja nr 6 z dnia
27.03.2019
Uchwała nr 57/2019 — Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 21 0 0 0 0
Uchwalono
odpady
3. Sesja nr 6 z dnia
27.03.2019
Uchwała nr 56/2019 — Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez 83 (osiemdziesięciu trzech) mieszkańców Woli Batorskiej. 14 1 6 0 0
Uchwalono
odpady
4. Sesja nr 6 z dnia
27.03.2019
Uchwała nr 55/2019 — Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. 16 0 5 0 0
Uchwalono
skargi
5. Sesja nr 6 z dnia
27.03.2019
Uchwała nr 54/2019 — Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy pomieszczeń w budynku 358 położonego na działce nr 740/1 położonej w Zabierzowie Bocheńskim) 21 0 0 0 0
Uchwalono
nieruchomości
6. Sesja nr 6 z dnia
27.03.2019
Uchwała nr 53/2019 — Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy działki nr 2541/5 położonej w Niepołomicach ) 21 0 0 0 0
Uchwalono
nieruchomości
7. Sesja nr 6 z dnia
27.03.2019
Uchwała nr 52/2019 — Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy działki 387/6 położonej w Niepołomicach) 21 0 0 0 0
Uchwalono
8. Sesja nr 6 z dnia
27.03.2019
Uchwała nr 51/2019 — Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowych w trybie darowizny na cele publiczne, o której mowa w art. 13 ust.2-2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 21 0 0 0 0
Uchwalono
nieruchomości
9. Sesja nr 6 z dnia
27.03.2019
Uchwała nr 50/2019 — Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 20 1 0 0 0
Uchwalono
nieruchomości
10. Sesja nr 6 z dnia
27.03.2019
Uchwała nr 49/2019 — Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania — wespół z samorządem Województwa Małopolskiego — dokumentacji rozbudowy/przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 w miejscowości Podłęże polegającej na wykonaniu przejścia dla pieszych ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z wykonaniem odcinka chodnika w km od 1+229 do 1+254 odc.ref.320. 21 0 0 0 0
Uchwalono
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6