Sesje i uchwały Rady Miejskiej

Sesje

Sesja nr 12 z dnia 2019-10-29

Sesja nr 11 z dnia 2019-10-11

Sesja nr 10 z dnia 2019-07-26

Sesja nr 9 z dnia 2019-06-27

Sesja nr 8 z dnia 2019-05-29

Sesja nr 7 z dnia 2019-05-09

Sesja nr 6 z dnia 2019-03-27

Sesja nr 5 z dnia 2019-02-26

Sesja nr 4 z dnia 2019-01-09

Sesja nr 3 z dnia 2018-12-28

Sesja nr 2 z dnia 2018-12-11

Sesja nr 1 z dnia 2018-11-21

Zobacz pozostałe
Zwiń

Uchwały

Filtruj wyniki

Tagi

Zobacz pozostałe
Zwiń

Sesje

Zobacz pozostałe
Zwiń

Typ

Wynik

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 163
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Lp. Sesja Temat
Za

Przeciw

Wstrzymał się

Nieobecny

Nie oddał głosu
Wynik
1. Sesja nr 12 z dnia
29.10.2019
Uchwała nr XII/158/2019 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 369/6 położonej w Woli Zabierzowskiej) 19 0 0 2 0
Uchwalono
nieruchomości
2. Sesja nr 12 z dnia
29.10.2019
Uchwała nr XII/158/2019 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki Nr 73/8 i 73/14 położonych w Niepołomicach) 19 0 0 2 0
Uchwalono
nieruchomości
3. Sesja nr 12 z dnia
29.10.2019
Uchwała nr XII/157/2019 — w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 19 0 0 1 1
Uchwalono
dotacje
4. Sesja nr 12 z dnia
29.10.2019
Uchwała nr XII/157/2019 — w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminię Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 3986/161 położonej w Niepołomicach) 19 0 0 2 0
Uchwalono
nieruchomości
5. Sesja nr 12 z dnia
29.10.2019
Uchwała nr XII/156/2019 — w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (ul. Lipowa) 19 0 0 2 0
Uchwalono
6. Sesja nr 12 z dnia
29.10.2019
Uchwała nr XII/156/2019 — w sprawie powierzenia uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń (w tym sal lekcyjnych) w publicznych szkołach i publicznych przedszkolach usytuowanych na terenie gminy Niepołomice, dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice. 19 0 0 2 0
Uchwalono
budżet szkoły
7. Sesja nr 12 z dnia
29.10.2019
Uchwała nr XII/155/2019 — w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (ul. Bażantowa) 19 0 0 2 0
Uchwalono
drogi
8. Sesja nr 12 z dnia
29.10.2019
Uchwała nr XII/155/2019 — w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Niepołomice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 19 0 0 2 0
Uchwalono
organizacje pozarządowe
9. Sesja nr 12 z dnia
29.10.2019
Uchwała nr XII/154/2019 — w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023. 19 0 0 2 0
Uchwalono
prawo
10. Sesja nr 12 z dnia
29.10.2019
Uchwała nr XII/153/2019 — w sprawie zmiany uchwały Nr XV/215/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice. 19 0 0 2 0
Uchwalono
energia środowisko
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17