Wyniki wyszukiwania dla tagu: dotacje

Uchwały

Wyniki 1–10 z 34
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 16/15 — Wydłużenie okresu realizacji Projektu Systemowego „Żyjemy obok siebie, zacznijmy żyć razem”. …obok siebie, zacznijmy żyć razem”. Wydłużenie okresu realizacji Projektu Systemowego „Żyjemy obok siebie, zacznijmy żyć razem”. 21 dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
dotacje finanse
2. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 23/15 — Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. …23/15 Uchwała Nr VI/23/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym […] do rejestru zabytków. 21 dotacje
dotacje
3. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 50/15 — Przystąpienie przez gminę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. …LGD 19 0 0 2 0 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne organizacje pozarządowe przedsiębiorcy dotacje
dotacje organizacje pozarządowe przedsiębiorcy współpraca regionalna
4. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 391/17 — Zmiana uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. …XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice […] oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. Zmiana uchwały Nr XXVI/367/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów […] form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Niepołomice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji. 391 391/17 UCHWAŁA NR XXIX/391/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie…
przedszkola szkoły
5. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 395/17 — Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. …Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. 395/17 Uchwała Nr XXIX/395/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w […] sprawie: przekazania dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. Przekazanie dotacji celowych dla Centrum Kultury w Niepołomicach. 20 dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
6. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 396/17 — Przekazanie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. …Projekt uchwały w sprawie przekazania dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Przekazanie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Uchwała Nr XXIX/396/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] marca 2017 r. w sprawie: przekazania dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. Przekazanie dotacji celowych dla Biblioteki Publicznej w Niepołomicach im. Tadeusza Biernata. 396/17 20 dotacje kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia…
dotacje kultura
7. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 397/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. …Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. 397/17 Uchwała Nr XXIX/397/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] marca 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabierzowie Bocheńskim. dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą…
bezpieczeństwo dotacje
8. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 398/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. …Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. 398/17 Uchwała Nr XXIX/398/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] marca 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej. 20 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą […] domową, monitoring dotacje
bezpieczeństwo dotacje
9. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 399/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. …Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. Dotacja celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. 399/17 Uchwała Nr XXIX/399/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r […] w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepołomicach. 20 dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo dotacje
10. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 400/17 — Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. …Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. 400/17 Uchwała Nr XXIX/400/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r […] w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu. dotacje bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring…
bezpieczeństwo dotacje
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …Zgoda na nabycie nieruchomości w Staniątkach (ul. Polna od ul. Kolejowej w kierunku linii kolejowej) . 8. Przyznania dotacja dla OSP w Woli Batorskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu dla młodzieży - 13 000 zł. 9. Wyrażenie…
2. Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03 …Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03  Opozycyjni radni przeciw przekazaniu dotacji na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). W dniu 29.05 miała miejsce 8. sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji […] raportem (link w komentarzach), uwagi do raportu mogą zgłaszać również mieszkańcy. Podjęto uchwałę o przekazaniu dotacji na dofinansowanie programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Przeciwko uchwale głosowała trójka radnych: Anna…
3. Relacja z 9. sesji Rady Miejskiej 2019-06-28 …minimalnej krajowej, w przyszłym roku osoby te dostaną wyrównanie. Radny Stanisław Lebiest zaproponował, żeby odciąć dotacje gminne dla firmy MAT BUS za to, że nie poinformowała dużo wcześniej o likwidacji linii na trasie […] gdzie będzie usytuowany i ile osób po nim będzie chodzić. Odpowiedź: MAT BUS nie otrzymuje dotacji, ma 2 umowy do dofinansowanie linii. Firmy wyłaniane są w procedurze przetargowej, więc nie można na złość […] UDZIELENIE BURMISTRZOWI ABSOLUTORIUM ZA ROK 2018. Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych. Troje radnych się wstrzymało. UDZIELENIE DOTACJI NA SFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Radni podjęli uchwałę o udzieleniu 150 tys. zł dotacji parafii pw…
4. Radni poparli działania antysmogowe w gminie 2019-05-29 …przynieść wymierny efekt edukacyjny. Warto również zaplanować: - działania mające na celu pomoc mieszkańcom w pozyskiwaniu dotacji na wymianę kotłów, - utworzenie programów osłonowych dla osób ubogich, nieradzących sobie…
5. Relacja z 11. sesji Rady Miejskiej 2019-10-11 …udzielała pani Skarbnik Gminy, niestety nie są one słyszalne na nagraniu z sesji.  Podjęto decyzję o udzielenie dotacji w wysokości 278 tys. zł dla OSP w Staniątkach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.  Podjęto uchwałę dotyczącą…
6. Relacja z 10. sesji Rady Miejskiej 2019-07-26 …klas 4-8. -> Zmiany w uchwale budżetowej: Najbardziej znaczące zmiany po stronie dochodów to dotacja 1,5 mln zł na budowę chodnika w Ochmanowie (planowano w 100% z własnych środków […] kwotę 84 tys. zł na zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli. Ponadto po stronie dochodów wprowadzono dotacje: 623 tys. na budowę dwóch klubów malucha w Woli Batorskiej, 99 tys. na…
7. Relacja z 17. sesji Rady Miejskiej 2020-03-30 …Zwiększenie o 1,1 mln zł wydatków na ochronę powietrza (z czego 339 tys. zł dotacja z programu EKO-TEAM oraz 425 tys. zł z programu STOP SMOG). Zwiększono o 948 tys. zł […] wydatki na bieżącą modernizację dróg gminnych, zwiększono o 200 tys. zł dotację dla Centrum Kultury oraz o 100 tys. zł dotację dla biblioteki. Do budżetu gminy wprowadzono również koszt bramownicy przy […] sprawie dofinansowania żłobków niepublicznych. Rodzice oraz właściciele żłobków nie mają jasnej informacji czy dotacje przyjęte w ubiegłym roku będą podtrzymane. Radny zwrócił uwagę, że należałoby pomyśleć nad dodatkowym wsparciem…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników