Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 19 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 48/15 — Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2016 środków stanowiących fundusz sołecki. …Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2016 środków stanowiących fundusz sołecki. 21 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 101/15 — Zmiana uchwały Nr VIII/64/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych …Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 17 4 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 10/2018 — Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044 …na lata 2018-2044 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2018-2044 finanse budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet
4. Sesja nr 39 z dnia
2017-12-29
Projekt uchwały nr 541 — Uchwalenie Budżetu Gminy Niepołomice na rok 2018. …Gminy Niepołomice na rok 2018. Uchwalenie Budżetu Gminy Niepołomice na rok 2018. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
5. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 4/14 — Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. …w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 17 3 1 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 39 z dnia
2017-12-29
Projekt uchwały nr 539 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2044. …na lata 2017-2044. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2044. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
7. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 85/15 — Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Fundacji Ruchu i Promocji Zdrowia z siedzibą w Niepołomicach przy sprzedaży nieruchomości gruntowej …bonifikaty udzielonej Fundacji Ruchu i Promocji Zdrowia z siedzibą w Niepołomicach przy sprzedaży nieruchomości gruntowej 16 4 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
8. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 437 — Emisja obligacji komunalnych. …Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Emisja obligacji komunalnych. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 34 z dnia
2017-08-02
Uchwała nr 34/488 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017-2044 …Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017-2044 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017-2044 finanse 17 0 0 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu…
budżet
10. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 16/15 — Wydłużenie okresu realizacji Projektu Systemowego „Żyjemy obok siebie, zacznijmy żyć razem”. …siebie, zacznijmy żyć razem”. Wydłużenie okresu realizacji Projektu Systemowego „Żyjemy obok siebie, zacznijmy żyć razem”. 21 dotacje finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
dotacje finanse
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników