Wyniki wyszukiwania dla tagu: finanse

Uchwały

Wyniki 1–10 z 11 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 4/14 — Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. …w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 17 3 1 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 71/15 — Emisja obligacji komunalnych. — brak w BIP …kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Emisja obligacji komunalnych. - brak w BIP 18 2 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 48/15 — Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2016 środków stanowiących fundusz sołecki. …Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2016 środków stanowiących fundusz sołecki. 21 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 85/15 — Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Fundacji Ruchu i Promocji Zdrowia z siedzibą w Niepołomicach przy sprzedaży nieruchomości gruntowej …bonifikaty udzielonej Fundacji Ruchu i Promocji Zdrowia z siedzibą w Niepołomicach przy sprzedaży nieruchomości gruntowej 16 4 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
5. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 405/17 — Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2018 środków stanowiących fundusz sołecki. …zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2018 środków stanowiących fundusz sołecki. 405/17 20 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 101/15 — Zmiana uchwały Nr VIII/64/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych …Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 17 4 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 64/15 — Emisja obligacji. …64/15 Uchwała w sprawie emisji obligacji. - brak w BIP. Emisja obligacji. 15 4 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 437 — Emisja obligacji komunalnych. …Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Emisja obligacji komunalnych. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-15
Uchwała nr 9/14 — Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach”. …Gimnazjum w Staniątkach” . Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki dla stowarzyszenia „Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach”. finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
10. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 59/15 — Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 19 0 0 2 0 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
budżet finanse nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników