Niepołomice.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Niepołomice. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–21 z 21 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

5. sesja Rady Miejskiej

5. sesja Rady Miejskiej. Nowe protokoły z sesji, posiedzeń komisji oraz interpelacje radnych.

Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej

Od marca zapłacimy więcej za odbiór śmieci.

4. sesja Rady Miejskiej

Czy w 2019 r. zapłacimy o 50% więcej za śmieci?

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 6 z dnia 27.03.2019

Uchwała nr 34/2019

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2019-2044.

Uchwała nr 58/2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. (dotyczy działki nr 1066 położonej w Zabierzowie Bocheńskim)

Uchwała nr 57/2019

Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała nr 56/2019

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez 83 (osiemdziesięciu trzech) mieszkańców Woli Batorskiej.

Uchwała nr 55/2019

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.

Uchwała nr 54/2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy pomieszczeń w budynku 358 położonego na działce nr 740/1 położonej w Zabierzowie Bocheńskim)

Uchwała nr 53/2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy działki nr 2541/5 położonej w Niepołomicach )

Uchwała nr 52/2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania i pobierania pożytków ( w dzierżawę) w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Niepołomice- na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. (dotyczy działki 387/6 położonej w Niepołomicach)

Uchwała nr 51/2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice własności nieruchomości gruntowych w trybie darowizny na cele publiczne, o której mowa w art. 13 ust.2-2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Uchwała nr 50/2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.

Uchwała nr 49/2019

Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania — wespół z samorządem Województwa Małopolskiego — dokumentacji rozbudowy/przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 w miejscowości Podłęże polegającej na wykonaniu przejścia dla pieszych ze wzbudzaną sygnalizacją świetlną wraz z wykonaniem odcinka chodnika w km od 1+229 do 1+254 odc.ref.320.

Uchwała nr 48/2019

Uchwała w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Uchwała nr 47/2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej.

Uchwała nr 46/2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice od Skarbu Państwa zadania zarządzania fragmentem Drogi Krajowej nr 94, na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej z włączeniem do Drogi Krajowej nr 94 wraz z infrastrukturą techniczną".

Uchwała nr 45/2019

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały LXV/659/10 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar "B" dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej nr 4.

Uchwała nr 44/2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

Uchwała nr 43/2019

Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego, gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 "Posiłek w szkole i w domu na terenie gminy Niepołomice".

Uchwała nr 42/2019

Uchwała w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Niepołomice.

Uchwała nr 41/2019

Uchwała w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach.

Uchwała nr 40/2019

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/392/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie założenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Niepołomicach.

Uchwała nr 39/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/610/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała nr 38/2019

Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Niepołomice w Rzeczypospolitej Polskiej a Gminą Vigonovo we Włoszech.

Uchwała nr 37/2019

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niepołomice w 2019r.

Uchwała nr 36/2019

Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2020 środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała nr 35/2019

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji (Komenda Wojewódzka w Krakowie) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce.

Uchwała nr 33/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2019.
Zobacz pozostałe
Zwiń

Aktualności ogólnopolskie

Sprawdź poglądy kandydatów

Do wszystkich kandydatów i kandydatek wysłaliśmy kwestionariusz doświadczenia i poglądów. Sprawdź ich odpowiedzi.

Kto kandyduje?

Zbieramy dane o kandydatach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawdź, kto kandyduje w Twoim okręgu.

Monitoruj z nami lobbing

Budujemy nowy serwis internetowy o lobbystach. Dołącz do naszego zespołu!