Wyniki wyszukiwania dla tagu: rewitalizacja

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 414/17 — Uchylenia uchwały Nr XL/421/2009 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu rewitalizacji Centrum Niepołomic na lata 2009 — 2020”. …Nr XL/421/2009 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Niepołomic na lata 2009-2020”. Uchylenie uchwały Nr XL/421/2009 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Centrum Niepołomic na lata 2009-2020”. 414/17 Uchwała Nr XXIX/414/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XL/421/2009 […] Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu rewitalizacji Centrum Niepołomic na lata 2009 - 2020”. Uchylenia uchwały Nr XL/421/2009 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 stycznia…
rewitalizacja
2. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 420/17 — Zmiany uchwały Nr XXVII/375/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023” — brak w BIP …Nr XXVII/375/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023” Zmiana uchwały Nr XXVII/375/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023” Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/375/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia […] Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata 2016 – 2023” Zmiany uchwały Nr XXVII/375/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Niepołomice na lata…
rewitalizacja
3. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 421/17 — Zmiana uchwały Nr XXI/306/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Niepołomice. — brak w BIP …Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Niepołomice. Zmiana uchwały Nr XXI/306/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w […] sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Niepołomice. 421 421/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/306/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru […] rewitalizacji Gminy Niepołomice. Zmiana uchwały Nr XXI/306/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Niepołomice. - brak w BIP 15 4 1 rewitalizacja
rewitalizacja
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników