Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 438 — Sposób finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. …Projekt uchwały w sprawie sposobu finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. Sposób finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy…
budżet szkoły
2. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 105/15 — Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia. …od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia. 21 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
drogi inwestycje
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 510 — Projekt uchwały w sprawie współrpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko". …Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko". drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje transport…
drogi inwestycje transport
4. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 53/15 — Przejęcie przez gminę Niepołomice od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku nr 320 od km 0+180 do km 0+580, na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. …pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. 19 0 0 2 0 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje transport…
drogi inwestycje transport
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 24/15 — Realizacja inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. …24/15 Uchwała Nr VI/24/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: realizacji inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. Realizacja inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. 20 1 drogi ulice, chodniki…
drogi
6. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 52/15 — Wyrażenie zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice od Skarbu Państwa zadania zarządzania fragmentem pasa autostrady A4, na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko” …Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko” 19 0 0 2 0 inwestycje transport…
inwestycje transport
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 65/15 — Sposób finansowania inwestycji pod nazwą „Zmiana funkcji budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej pn. Centrum Administracyjne”. …Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: sposobu finansowania inwestycji pod nazwą „Zmiana funkcji budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej pn. Centrum Administracyjne”. Sposób finansowania inwestycji pod […] nazwą „Zmiana funkcji budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej pn. Centrum Administracyjne”. 17 2 inwestycje
inwestycje
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 55/15 — Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów przyjętego Uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005 r. — dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 …we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 15 3 1 2 0 inwestycje zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
inwestycje zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 422/17 — Przystąpienie do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. — brak w BIP …tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. Przystąpienie do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku […] tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. 422 422/17 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi […] tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. Przystąpienie do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku…
drogi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 31. sesja Rady Miejskiej 2017-05-29 …Obserwatorium Astronomicznego oraz O.H.P. w Niepołomicach. Planowane jest m.in. podjęcie  uchwał w sprawie:  - sposobu finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. -  emisji obligacji […] Komandosów i na osiedlu Suszówka w Niepołomicach oraz w Podłężu) w związku z inwestycjami drogowymi,     - zmiany „Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściek…
2. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …wykonanie zjazdu z autostrady, termin składania ofert 23.01.2018 r. Zakontraktowane zostały w całości pieniądze z ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - środków na inwestycje z funduszy unijnych na lata 2014-2020), tj. 25 mln zł […] planowane kontrole problemowe - w Referacie Ochrony Środowiska związaną z wycinką drzew na cele gospodarcze oraz w Referacie Inwestycji Drogowych - kontrolowane będą gwarancje, jakie dają wykonawcy na budowane drogi. Kolejny punkt dotyczył zmiany uchwały budżetowej na […] można się spodziewać, że wpływy będą wyższe. Burmistrz zadeklarował, że oszczędności z przetargów na duże inwestycje przeznaczone będą na budowę chodników i modernizację dróg. Projekt uchwały budżetowej na…
3. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …Generalnej Dyrekcji Dróg. Na koniec czerwca powinniśmy mieć wydany ZRID (decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). ZRID potrzebny jest do uruchomienia procedury przetargowej. Przetarg na budowę przeprowadzi GDD w Krakowie. Jeżeli chodzi […] zastrzeżeniem, że umowę z wykonawcą podpiszemy po otrzymaniu dofinansowania. Pozwoli to przyspieszyć o 3-4 miesiące realizację inwestycji. Radny Jasonek: Jakiś czas temu marszałek Kozak przedstawiał nam wizje dotyczące Drwinki, czy Pan Burmistrz wie, czy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników