Wyniki wyszukiwania dla tagu: inwestycje

Uchwały

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 24/15 — Realizacja inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. …24/15 Uchwała Nr VI/24/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: realizacji inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. Realizacja inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. 20 1 drogi ulice, chodniki…
drogi
2. Sesja nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 65/15 — Sposób finansowania inwestycji pod nazwą „Zmiana funkcji budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej pn. Centrum Administracyjne”. …Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: sposobu finansowania inwestycji pod nazwą „Zmiana funkcji budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej pn. Centrum Administracyjne”. Sposób finansowania inwestycji pod […] nazwą „Zmiana funkcji budynku usługowego na budynek użyteczności publicznej pn. Centrum Administracyjne”. 17 2 inwestycje
inwestycje
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 510 — Projekt uchwały w sprawie współrpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko". …Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko". drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje transport…
drogi inwestycje transport
4. Sesja nr 31 z dnia
2017-05-31
Projekt uchwały nr 438 — Sposób finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. …Projekt uchwały w sprawie sposobu finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. Sposób finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy…
budżet szkoły
5. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 55/15 — Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów przyjętego Uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005 r. — dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 …we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 15 3 1 2 0 inwestycje zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
inwestycje zagospodarowanie przestrzeni
6. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 105/15 — Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia. …od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia. 21 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje
drogi inwestycje
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 52/15 — Wyrażenie zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice od Skarbu Państwa zadania zarządzania fragmentem pasa autostrady A4, na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko” …Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko” 19 0 0 2 0 inwestycje transport…
inwestycje transport
8. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 422/17 — Przystąpienie do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. — brak w BIP …tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. Przystąpienie do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku […] tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. 422 422/17 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi […] tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. Przystąpienie do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku…
drogi
9. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 53/15 — Przejęcie przez gminę Niepołomice od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku nr 320 od km 0+180 do km 0+580, na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. …pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. 19 0 0 2 0 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje transport…
drogi inwestycje transport
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …wykonanie zjazdu z autostrady, termin składania ofert 23.01.2018 r. Zakontraktowane zostały w całości pieniądze z ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - środków na inwestycje z funduszy unijnych na lata 2014-2020), tj. 25 mln zł […] planowane kontrole problemowe - w Referacie Ochrony Środowiska związaną z wycinką drzew na cele gospodarcze oraz w Referacie Inwestycji Drogowych - kontrolowane będą gwarancje, jakie dają wykonawcy na budowane drogi. Kolejny punkt dotyczył zmiany uchwały budżetowej na […] można się spodziewać, że wpływy będą wyższe. Burmistrz zadeklarował, że oszczędności z przetargów na duże inwestycje przeznaczone będą na budowę chodników i modernizację dróg. Projekt uchwały budżetowej na…
2. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …niej robić ciasno. Jaka jest perspektywa rozbudowy szkoły w związku z reformą edukacji? Odpowiedź:Mamy ustaloną kolejkę inwestycji szkolnych – szkoła w Zakrzowie, w Woli Batorskiej, budowa sali sportowejw Suchorabie, remont Zespołu Szkół […] Kiedy rozpocznie się budowa szkoły w Zakrzowie? Odpowiedź: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pana pytanie. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 08.2020 r. Następnie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Niepołomice przedstawił Wojciech Biernat…
3. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …Generalnej Dyrekcji Dróg. Na koniec czerwca powinniśmy mieć wydany ZRID (decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej). ZRID potrzebny jest do uruchomienia procedury przetargowej. Przetarg na budowę przeprowadzi GDD w Krakowie. Jeżeli chodzi […] zastrzeżeniem, że umowę z wykonawcą podpiszemy po otrzymaniu dofinansowania. Pozwoli to przyspieszyć o 3-4 miesiące realizację inwestycji. Radny Jasonek: Jakiś czas temu marszałek Kozak przedstawiał nam wizje dotyczące Drwinki, czy Pan Burmistrz wie, czy…
4. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …roku zajmuje się stawką opłat za odpady. Program, z którego będą wspomniane remonty jest dedykowany inwestycjom przy drodze, które są w zarządzie ZDW w Krakowie. W Ochmanowie inwestycja rozpoczęła się miesiąc […] dróg. Problem jest gdy działa kilku deweloperów. Dopóki się nie zakończą inwestycje, nie ma sensu robić remontów, bo drogi ponownie zostaną zniszczone. Chcemy zrealizować program modernizacji dr…
5. 31. sesja Rady Miejskiej 2017-05-29 …Obserwatorium Astronomicznego oraz O.H.P. w Niepołomicach. Planowane jest m.in. podjęcie  uchwał w sprawie:  - sposobu finansowania inwestycji pod nazwą „Wyposażenie wnętrz nowej Szkoły Podstawowej w Niepołomicach na osiedlu Jazy”. -  emisji obligacji […] Komandosów i na osiedlu Suszówka w Niepołomicach oraz w Podłężu) w związku z inwestycjami drogowymi,     - zmiany „Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściek…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników