Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 24
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 53/15 — Przejęcie przez gminę Niepołomice od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku nr 320 od km 0+180 do km 0+580, na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. …r. w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku nr 320 od km 0+180 do km 0+580, na czas przygotowania […] A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. Przejęcie przez gminę Niepołomice od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku nr 320 od km 0+180 do km 0+580, na […] na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. 19 0 0 2 0 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe transport inwestycje…
drogi inwestycje transport
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 55/15 — Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów przyjętego Uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005 r. — dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 …z dnia 19 grudnia 2005 r. - dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego […] z dnia 19 grudnia 2005 r. - dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 15 3 1 2 0 inwestycje zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
inwestycje zagospodarowanie przestrzeni
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 24/15 — Realizacja inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. …realizacji inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. Realizacja inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. 20 1 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
4. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 57/15 — Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. …sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu […] uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 19 0 0 2 0 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 38/15 — Uchylenie uchwały Nr 14/VII/61 Miejskiej Rady Narodowej w Niepołomicach z dnia 30 października 1961 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonego przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Niepołomicach projektu nazw ulic- w części dotyczącej zatwierdzenia nazwy ulicy „Krótka” od ulicy Bocheńskiej do ulicy Myśliwskiej). …ulic- w części dotyczącej zatwierdzenia nazwy ulicy „Krótka” od ulicy Bocheńskiej do ulicy Myśliwskiej). 38/15 21 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 41/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. …Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości…
nieruchomości
7. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 42/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. …Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości…
nieruchomości
8. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 422/17 — Przystąpienie do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. — brak w BIP …opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o […] środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. Przystąpienie do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia […] inwestycji. 422 422/17 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia…
drogi
9. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 104/15 — Przejęcie od powiatu wielickiego zadań związanych z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Niepołomice. …powiatu wielickiego zadań związanych z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Niepołomice. 21 bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
bezpieczeństwo drogi
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 105/15 — Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia. …Województwa Małopolskiego i samorządem gminy Drwinia - wielowariantowej koncepcji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia (odcinek 380 km 0+000 – odcinek […] km 1+400 – odcinek 470 km 1+400) - dla przygotowania realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia […] Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia. 21 inwestycje drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi inwestycje
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–10 z 13
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …rozwiązanie komunikacyjne osiedla Boryczów, północna strona Jazów, chodnik i przebudowa drogi Zagórze -  Słomiróg.   Podjęto również uchwały: Uchwałę podwyższającą wysokość zwrotuwydatk…
2. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …ZDW w Krakowie. W Ochmanowie inwestycja rozpoczęła się miesiąc temu. Chodnik w Zakrzowcu – jest to droga powiatowa, w powiecie należy się starać o środki na to zadanie. Radny Edward Wnęk poprosił o remont […] w. Dopóki się nie zakończą inwestycje, nie ma sensu robić remontów, bo drogi ponownie zostaną zniszczone. Chcemy zrealizować program modernizacji dróg na osiedlu Jazy, Boryczów i…
3. 42. sesja Rady Miejskiej 2018-04-03 …naszym zdaniem optymalny. Przewidywał on podział gminy na trzy okręgi: zachodnie sołectwa, miasto Niepołomice do linii drogi krajowej nr 75 i osiedla Piaski i Jazy połączone ze wschodnimi sołectwami. Taka propozycja została wysłana do…
4. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …miejsca parkingowe, jest szansa, że szkoła będzie gotowa na 4 września, - rozpoczęły się prace przy przebudowa drogi dojazdowej do szkoły na Jazach, - rozpoczęła się budowa remizy w Podłężu i sali gimnastycznej w Podgrabiu, - zamknięty […] w dniu dzisiejszym poddam pod głosowaniem w wolnych wnioskach. Radny Gruca: Mam pytanie w związku z modernizacją drogi 964. Czy będzie można zrobić przystanek dla wysiadających w Woli Zabierzowskiej na terenie dawnego skrętu z […] drogi 964? Odpowiedź: Jak będzie gotowa koncepcja, to ją przedstawimy do konsultacji. Radny Suślik: W którym miejscu jesteśmy z węzłem i z obwodnicą? Odpowiedź: Mamy uzgodnienie ruchu przez Wojewódzką Policję…
5. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …młodzieży - 13 000 zł. 9. Wyrażenie zgody na nabycie działki w Podłężu (ścieżka łącząca Piaski z drogą wojewódzką). Paweł Pawłowski…
6. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …gminy na budowę oświetlenia stadionu klubu MKS Puszcza, zwłaszcza w kontekście niskiej kwoty na poprawę bezpieczeństwa na drogach, jest nieco kontrowersyjne. Radny Wit Ślusarczyk, Przewodniczący Komisji Budżetu zwrócił uwagę, że wykonanie zgodnie z […] dążyć do zwiększenia dyscypliny budżetowej w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych. Komisja zawnioskowała o priorytetowe potraktowanie modernizacji drogi wojewódzkiej 964 oraz dróg gminnych. Powinien zostać zatrzymany niekorzystny trend odnośnie wzrostu […] zagospodarowania przestrzennego dla Jazów, które zmieniały grunty rolne na grunty budowlane. Priorytetem są drogi krajowe i droga wojewódzka, na które gmina pozyskuje dofinansowanie zewnętrzne. W…
7. Relacja z 8. sesji Rady Miejskiej 2019-06-03 …jeszcze wyczerpany. Następnie burmistrz przedstawił sprawozdanie z prac między sesjami. Poinformował o tym, że ruch wahadłowy na drodze wojewódzkiej 964 wprowadzony zostanie od 10.06.2019 r. Przedstawił również informację o akcji przeciwpowodziowej…
8. Relacja z 9. sesji Rady Miejskiej 2019-06-28 …i siarkowodory. Poprosił również o zwrócenie uwagi firmie OŚCIEŻNICA, która remontuje drogę na ul. Portowej, na wyrwy w drodze utrudniające przejazd mieszkańcom. Odpowiedź: Burmistrz poinformował, że zgłosi do firmy…
9. Relacja z 5. sesji Rady Miejskiej 2019-03-03 …przez radnych: Annę Front (zamontowanie lustra na ul. Leśnej w Staniątkach), Michała Hebdy (przejęcie przez gminę drogi wewnętrznej), Pawła Laska (zimowego utrzymania dróg) oraz Józefa Trzosa (zmiany zapisu w treści…
10. Interpelacje radnych 2019-07-22 …przez gminę drogi na ul. Wroniarka oraz montaż oświetlenia ulicznego. Dwa razy interpelował w sprawie przebudowy drogi na ul. Portowej. W czerwcu poprosił o szczegółowe wyjaśnienia odnośnie walki gminy z plagą…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Aktywność

Inne strony

Brak wyników