Wyniki wyszukiwania dla tagu: drogi

Uchwały

Wyniki 1–10 z 13 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 437/17 — Przyjęcie do wykonania przez gminę Niepołomice zadania własnego Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej. …drogowej. Przyjęcie do wykonania przez gminę Niepołomice zadania własnego Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej. 20 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
2. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-09
Uchwała nr 26/2019 — Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.(ul. Górala) …Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. (ul. Górala) Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.(ul. Górala) drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
3. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 422/17 — Przystąpienie do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. — brak w BIP …opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia i Szczurowa wraz z pozyskaniem jednej decyzji o […] środowiskowych uwarunkowaniach dla całego zakresu inwestycji. Przystąpienie do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia […] inwestycji. 422 422/17 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania – wespół z samorządem Województwa Małopolskiego – koncepcji rozbudowy/ przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez tereny Gminy Niepołomice, Drwinia…
drogi
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 41/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. …Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości…
nieruchomości
5. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 53/15 — Przejęcie przez gminę Niepołomice od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku nr 320 od km 0+180 do km 0+580, na czas przygotowania i realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. …r. w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Niepołomice od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku nr 320 od km 0+180 do km 0+580, na czas przygotowania […] A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. Przejęcie przez gminę Niepołomice od Województwa Małopolskiego zadania zarządzania drogą wojewódzką nr 964 na odcinku nr 320 od km 0+180 do km 0+580, na […] na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko”. 19 0 0 2 0 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje transport…
drogi inwestycje transport
6. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 24/15 — Realizacja inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. …realizacji inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. Realizacja inwestycji drogowych i sposobu ich finansowania. 20 1 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 57/15 — Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. …sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu […] uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 19 0 0 2 0 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
8. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 42/15 — Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. …Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Niepołomice w drodze darowizny nieruchomości gruntowej. 21 nieruchomości…
nieruchomości
9. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 55/15 — Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów przyjętego Uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005 r. — dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 …z dnia 19 grudnia 2005 r. - dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego […] z dnia 19 grudnia 2005 r. - dla terenu położonego we wsi Podłęże, w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego na Drodze Wojewódzkiej Nr 964 15 3 1 2 0 inwestycje zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
inwestycje zagospodarowanie przestrzeni
10. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 105/15 — Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia. …Województwa Małopolskiego i samorządem gminy Drwinia - wielowariantowej koncepcji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia (odcinek 380 km 0+000 – odcinek […] km 1+400 – odcinek 470 km 1+400) - dla przygotowania realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia […] Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od drogi krajowej nr 75 przez gminę Niepołomice i gminę Drwinia. 21 drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe inwestycje…
drogi inwestycje
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …rozwiązanie komunikacyjne osiedla Boryczów, północna strona Jazów, chodnik i przebudowa drogi Zagórze -  Słomiróg.   Podjęto również uchwały: Uchwałę podwyższającą wysokość zwrotuwydatk…
2. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …miejsca parkingowe, jest szansa, że szkoła będzie gotowa na 4 września, - rozpoczęły się prace przy przebudowa drogi dojazdowej do szkoły na Jazach, - rozpoczęła się budowa remizy w Podłężu i sali gimnastycznej w Podgrabiu, - zamknięty […] w dniu dzisiejszym poddam pod głosowaniem w wolnych wnioskach. Radny Gruca: Mam pytanie w związku z modernizacją drogi 964. Czy będzie można zrobić przystanek dla wysiadających w Woli Zabierzowskiej na terenie dawnego skrętu z […] drogi 964? Odpowiedź: Jak będzie gotowa koncepcja, to ją przedstawimy do konsultacji. Radny Suślik: W którym miejscu jesteśmy z węzłem i z obwodnicą? Odpowiedź: Mamy uzgodnienie ruchu przez Wojewódzką Policję…
3. Relacja z 47. sesji Rady Miejskiej 2018-09-06 …młodzieży - 13 000 zł. 9. Wyrażenie zgody na nabycie działki w Podłężu (ścieżka łącząca Piaski z drogą wojewódzką). Paweł Pawłowski…
4. 42. sesja Rady Miejskiej 2018-04-03 …naszym zdaniem optymalny. Przewidywał on podział gminy na trzy okręgi: zachodnie sołectwa, miasto Niepołomice do linii drogi krajowej nr 75 i osiedla Piaski i Jazy połączone ze wschodnimi sołectwami. Taka propozycja została wysłana do…
5. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …gminy na budowę oświetlenia stadionu klubu MKS Puszcza, zwłaszcza w kontekście niskiej kwoty na poprawę bezpieczeństwa na drogach, jest nieco kontrowersyjne. Radny Wit Ślusarczyk, Przewodniczący Komisji Budżetu zwrócił uwagę, że wykonanie zgodnie z […] dążyć do zwiększenia dyscypliny budżetowej w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych. Komisja zawnioskowała o priorytetowe potraktowanie modernizacji drogi wojewódzkiej 964 oraz dróg gminnych. Powinien zostać zatrzymany niekorzystny trend odnośnie wzrostu […] zagospodarowania przestrzennego dla Jazów, które zmieniały grunty rolne na grunty budowlane. Priorytetem są drogi krajowe i droga wojewódzka, na które gmina pozyskuje dofinansowanie zewnętrzne. W…
6. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …ZDW w Krakowie. W Ochmanowie inwestycja rozpoczęła się miesiąc temu. Chodnik w Zakrzowcu – jest to droga powiatowa, w powiecie należy się starać o środki na to zadanie. Radny Edward Wnęk poprosił o remont […] w. Dopóki się nie zakończą inwestycje, nie ma sensu robić remontów, bo drogi ponownie zostaną zniszczone. Chcemy zrealizować program modernizacji dróg na osiedlu Jazy, Boryczów i…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Inne strony

Brak wyników