Wyniki wyszukiwania dla tagu: zdrowie

Uchwały

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 412/17 — Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat. …szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi, oraz trybu pobierania tych opłat. 20 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
zdrowie
2. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 85/15 — Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Fundacji Ruchu i Promocji Zdrowia z siedzibą w Niepołomicach przy sprzedaży nieruchomości gruntowej …r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Fundacji Ruchu i Promocji Zdrowia z siedzibą w Niepołomicach przy sprzedaży nieruchomości gruntowej Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Fundacji […] Ruchu i Promocji Zdrowia z siedzibą w Niepołomicach przy sprzedaży nieruchomości gruntowej 16 4 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
finanse nieruchomości
3. Sesja nr 4 z dnia
2019-01-09
Uchwała nr 21/2019 — Uchwała w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. …rok 2019. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. alkohol zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol zdrowie
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 9. sesji Rady Miejskiej 2019-06-28 …Zapach z CEDROBu to nie tylko kwestia dobrego samopoczucia, ale może być również szkodliwy dla zdrowia – zawierać amoniak i siarkowodory. Poprosił również o zwrócenie uwagi firmie OŚCIEŻNICA, kt…
2. Radni poparli działania antysmogowe w gminie 2019-05-29 …norm zaniec zyszczeń powietrza. Te dane nakazują nadać priorytet walce ze smogiem oraz działaniom ograniczającym szkody na zdrowiu mieszkańców gminy. Komisja zwraca uwagę, że UMiG nie wyczerpał wszystkich możliwości w tym obszarze. Według…
3. Monitorujemy pracę Komisji Rady Miejskiej 2019-07-24 …w prowadzące żłobki i kluby dziecięce. W tym czasie trzy razy obradowała również Komisja Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, protokoły z posiedzeń tej komisji nie są jeszcze dostępne. Działania strażnicze prowadzimy dzięki grantowi…
4. Relacja z 25. sesji Rady Miejskiej 2020-12-30 …złożono 25 wniosków. Zdaniem komisji konieczna jest bardziej aktywna promocji programu. Radna Anna Front (Komisja Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej) poinformowała, że Komisję niepokoi brak specjalistów finansowanych z NFZ oraz pobieranie…
5. Relacja z 21. sesji Rady Miejskiej 2020-08-27 …wody w gminie Niepołomice. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym, odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. PYTANIA RADNYCH…
6. Relacja z 22. sesji Rady Miejskiej 2020-09-24 …terenie gminy. Radna Karolina Marzec zasygnalizowała, że mieszkańcy zgłaszają problem z dostaniem się do ośrodków zdrowia w Niepołomicach i Zabierzowie Bocheńskim oraz z dodzwonieniem się do poradni w celu uzyskania recepty. Radna poprosiła…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników