Wyniki wyszukiwania dla tagu: statut

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 49/15 — Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach. …sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/395/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach. Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Niepołomicach…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 50/15 — Przystąpienie przez gminę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. …Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. Przystąpienie przez gminę do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego. projekt statutu LGD 19 0 0 2 0 współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne organizacje pozarządowe przedsiębiorcy…
dotacje organizacje pozarządowe przedsiębiorcy współpraca regionalna
3. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 413/17 — Nadanie Statutu Miejsko — Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. …zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Zmiana uchwały Nr XXIV/345/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 413/17 UCHWAŁA NR XXIX/413/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/345/12 Rady […] Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. Nadanie Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach. 20 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 5 z dnia
2019-02-26
Uchwała nr 31/2019 — Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. …Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach z siedzibą w Niepołomicach przy ul. 3 Maja 23. statut zmiany statutu gminy szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
statut szkoły
5. Sesja nr 13 z dnia
2019-11-28
Uchwała nr XIII/177/2019 — Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Agatka" oraz ustalenia jego statutu. …XIII/177/2019 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Agatka" oraz ustalenia jego statutu. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego "Agatka" oraz ustalenia jego statutu. przedszkola…
przedszkola
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników