Wyniki wyszukiwania dla tagu: radni

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 17/15 — Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. …Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. 20 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 1/14 — Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. …r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 2/14 — Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach …r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 18/15 — Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. …na 2015 rok. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. 19 2 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 42. sesja Rady Miejskiej 2018-04-03 …kwartału poprzedzającego ten, w którym przyjmuje się uchwałę (więc na koniec zeszłego roku) przez liczbę radnych (czyli 21). W naszym przypadku wynosi on 1288 osób na jednego radnego. Przez ostatnich osiem […] Największy skok zanotowało miasto Niepołomice. Po nałożeniu normy przedstawicielskiej na sołectwa i osiedla okazało się, że liczba radnych, którzy mogliby być wybierani z miasta Niepołomice wynosi 9. A to powyżej limitu ustawowego, kt […] ry nakazuje utworzenie okręgów, z których wybierać będziemy od 5 do 8 radnych. Co do zasady nie wolno łączyć w jednym okręgu sołectw i osiedli. Jednak ustawodawca przewidział odstępstwo od tej…
2. Relacja z 40. sesji Rady Miejskiej 2018-01-29 …Rewizyjnej Tadeusza Jasonka, Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził procedurę uzupełnienia składu komisji. Przypomnę, że w radzie mamy 21 radnych, z czego 17 należy do Klubu Razem dla Miasta i Gminy Niepołomice. Radny Tadeusz Jasonek reprezentuje grupę […] radnych nie należących do Klubu, więc w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady zaproponował wskazanie przedstawiciela tej właśnie grupie. Radni nie wytypowali kandydata, żaden z radnych spoza Klubu Razem (...) nie zdecydował się również w…
3. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 Sprawozdanie burmistrza z pracy urzędu pomiędzy sesjami oraz pytania radnych do burmistrza. W dniu 31.05.2017 r. miała miejsce 31. sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Zgodnie z przyjętym […] przed częścią związaną z głosowaniem nad projektami uchwał, burmistrz zdaje relację z prac urzędu pomiędzy sesjami, następnie radni zadają pytania. Poniżej przedstawiam relację z tej części sesji. Sprawozdanie burmistrza: - został rozstrzygnięty przetarg na remont szkoły […] zbierane są deklaracje przystąpienia. Jest duże Zainteresowanie programem ze strony mieszkańców Niepołomic. Pytania do Burmistrza: Radny Juszczyński: Jak wygląda sprawa z przygotowaniem zlecenia na remonty dróg? Odpowiedź: Trwają prace nad przygotowaniem…
4. 45 sesja Rady Miejskiej 2018-06-26 …sesja Rady Miejskiej 2018-06-26 Radni powołali Radę Seniorów W dniu 26.06.2018 r. miała miejsce 45. sesja Rady Miejskiej. Pod obrady trafiła m.in. uchwała w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy […] obniżającej wynagrod zenie burmistrza. Po odczytaniu uchwały Przewodniczący Rady Marek Ciastoń przedstawił swoje stanowisko. Stwierdził, że jako radny nie uznaje, aby rozporządzenie mogło odbierać prawa nabyte, a zmiana uchwały rady odgórnym rozporządzeniem świadczy […] że zobligowany jest wprowadzić projekt uchwały, ale głosować będzie przeciw jej zapisom. Podczas głosowania 17 z 18 radnych zagłosowało za odrzuceniem uchwały. Jedna radna wstrzymała się od głosu. Przewodniczący poinformował, że odrzucenie uchwały niesie dla…
5. Obwieszczenie o granicach okręgów wyborczych 2018-08-27 …Ukazało się obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice określające granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu. Obwieszczenie określa granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu. Gmina podzielona…
6. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …Miejskiej 39 sesja Rady Miejskiej (29.12.2017 r.) rozpoczęła się od złożenia życzeń i wręczenia prezentów radnym przez Mariana Ponikiewicza, przedstawiciela Zarządu MKS Puszcza Niepołomice. Następnie burmistrz Roman Ptak przedstawił sprawozdanie z prac Urzędu […] to stowarzyszenie prowadzące Dom Pomocy Społecznej i Dom Dziennego Pobytu w Staniątkach. Następnym punktem sesji były pytanie radnych. Radny Janusz Szczurek zapytał o liczbę firm startujących w poprzednim przetargu na odbiór odpad […] dotyczącego planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2018 r. Krzysztof Sondel, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę radnych na dwie planowane kontrole problemowe - w Referacie Ochrony Środowiska związaną z wycinką drzew na cele gospodarcze oraz…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony