Wyniki wyszukiwania dla tagu: wynagrodzenia

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 5/14 — Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. …z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. 18 3 wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
wynagrodzenia
2. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 57/15 — Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. …za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania […] opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 19 0 0 2 0 odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty…
odpady opłaty
3. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-27
Uchwała nr IX/91/2019 — Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum zaufania. …zaufania. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice wotum zaufania. burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie
burmistrz
4. Sesja nr 9 z dnia
2019-06-27
Uchwała nr IX/93/2019 — Uchwała w sprawie (udzielenia/nieudzielenia) absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018. …Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2018. burmistrz głównie absolutorium i wynagrodzenie
burmistrz
5. Sesja nr 13 z dnia
2019-11-28
Uchwała nr XIII/170/2019 — Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/611/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. …za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/611/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia […] opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. opłaty…
opłaty
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 Radni obniżyli wynagrodzenie Burmistrza. Powołano komisje miejskie. W dniu 11.12.2018 r. miała miejsce II sesja Rady Miejskiej w Niepołomicach. Sprawozdanie Burmistrza z pracy UMiG między […] gminy Niepołomice. W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Kwota zaproponowana przez przewodniczącego Rady to 10 620 zł ( o 1600 zł mniej niż […] dotychczas). Radny Juszczyński przestawił argumenty, którego jego zdaniem nie pozwalają na przyjęcie zaproponowanej kwoty wynagrodzenia. Ponadto złożył wniosek o przekazanie projektu uchwały do odpowiedniej komisji. Wniosek został odrzucony. Uchwały w sprawie powołania…
2. 45 sesja Rady Miejskiej 2018-06-26 wynagrodzenia burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych rada miejska zobligowana była do podjęcia uchwały obniżającej wynagrod zenie burmistrza. Po […] przerwał wystąpienie mecenasa. Podziękował radnym za głosowanie i poinformował, że wyda polecenie do księgowości o wypłaceniu pomniejszonego wynagrodzenia, zgodnie z rozporządzeniem…
3. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …od osób fizycznych (PIT) - wynika to z większej liczby mieszkańców i rosnących wynagrodzeń. Rok 2017 zamknął się kwotą 25 mln zł, planowane wpływy w 2018 r. to 29 mln zł…
4. Relacja z 9. sesji Rady Miejskiej 2019-06-28 …o koszenie, w lipcu ma się koszenie rozpocząć. Są 2 osoby, które w podstawie wynagrodzenia nie mają minimalnej krajowej, w przyszłym roku osoby te dostaną wyrównanie. Radny Stanisław Lebiest zaproponował…
5. Relacja z 14. sesji Rady Miejskiej 2020-01-06 …wysokości 75 zł/godzinę, co daje w przeliczeniu na pełny etat 12 600 zł. Jest to wynagrodzenie wyższe, niż maksymalne dopuszczalne wynagrodzenie burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Pan Bęben ma dostęp do […] wprowadzić właściwą osobę na właściwe miejsce. Radny poprosił o podanie informacji o zakresie obowiązków oraz wynagrodzeniu pana Bębna oraz czy aktualne zasoby kadrowe urzędu nie były wystarczające, skoro zatrudniony został zewnętrzny doradca […] środki na remont ul. Trudnej. 👉 Radna Karolina Marzec (RdMiGN) zapytała czy na 2020 r. planowane są podwyżki wynagrodzeń dla urzędników w roku 2020 r. Odpowiedź p.o. burmistrza: Podwyżki dla wszystkich pracownik…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników