Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 14
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 1/14 — Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. …1/14 Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niepołomicach. radni komisje, delegaci, wysokość diet […] zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
2. Sesja nr 1 z dnia
2014-11-28
Uchwała nr 2/14 — Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach …2/14 Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Niepołomicach radni komisje, delegaci, wysokość diet […] zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 17/15 — Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. …planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. 20 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 18/15 — Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. …stałych Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2015 rok. 19 2 radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 37/15 — Podział gminy Niepołomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. …granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 21 wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
6. Sesja nr 30 z dnia
2017-04-28
Uchwała nr 423/17 — Wybór ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. …Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Wybór ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w […] Wieliczce. 19 1 423/17 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Wybór ławników sądowych kadencji 2016- 2019 do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich…
prawo
7. Sesja nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 68/15 — Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. …68/15 UCHWAŁA NR VIII/68/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie…
odpady
8. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-21
Uchwała nr 1/2018 — Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej …Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej 1/2018 Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej radni komisje […] delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
9. Sesja nr 1 z dnia
2018-11-21
Uchwała nr 2/2018 — Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej …2/2018 Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Uchwała w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 13/2018 — Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok. …planu pracy Rady Miejskiej w Niepołomicach na 2019 rok. radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Aktywność

Inne strony

Brak wyników