Wyniki wyszukiwania dla tagu: energia

Uchwały

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 407/17 — Regulamin dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. …Niskiej Emisji dla Gminy Niepołomice finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 20 energia ciepło, gaz, prąd środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia środowisko
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 506 — Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Niepołomice do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski” …na przystąpienie gminy Niepołomice do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski” Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Niepołomice do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji […] projektu pod nazwą: „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Energii Małopolski” energia ciepło, gaz, prąd środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 projekty unijne…
energia projekty unijne środowisko
3. Sesja nr 8 z dnia
2019-05-29
Uchwała nr 82/2019 — Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. …określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. energia ciepło, gaz, prąd…
energia
4. Sesja nr 12 z dnia
2019-10-29
Uchwała nr XII/153/2019 — w sprawie zmiany uchwały Nr XV/215/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice. …w Niepołomicach w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Niepołomice. środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 energia ciepło, gaz, prąd…
energia środowisko
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Brak wyników

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników