Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 40 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 98/15 — Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2014. …z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2014. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice […] za rok 2014. 19 2 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 10/14 — zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 …Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 17 3 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 25/15 — Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice. …25/15 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice. Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice. 21 partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku […] Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
4. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 3/14 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 …Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 14/15 — Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025 …Niepołomice na lata 2015-2025 Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025 18 3 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-10
Uchwała nr 356/16 — Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2016-2030. — brak w BIP …Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2016-2030. - brak w BIP brak w BIP 19 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 26 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr 26/365 — Uchwalenie Budżetu Gminy Niepołomice na rok 2017 …UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Niepołomice na rok 2017 Uchwalenie Budżetu Gminy Niepołomice na rok 2017 26/365 budżet […] budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 59/15 — Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 19 0 0 2 0 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
budżet finanse nieruchomości
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 48/15 — Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2016 środków stanowiących fundusz sołecki. …Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2016 środków stanowiących fundusz sołecki. Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy…
finanse
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 22/15 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025. …Niepołomice na lata 2015-2025. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025. 18 3 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. 36. sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 …sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 Wzrasta deficyt budżetu gminy.  W dniu 19.10.2017 r. odbyła się 36. sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji przyjęto uchwały dotyczące: 1. Zmian w budżecie gminy na 2017 r. W…
2. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …Następnie burmistrz Roman Ptak przedstawił sprawozdanie z prac Urzędu między sesjami: przeprowadzony został przetarg na obsługę bankową budżetu gminy do końca 2021 r., wygrał go Bank Spółdzielczy w Wieliczce (wartość umowy 398 tys […] r. zamknęły się w kwocie 143,7 mln zł. Szczegółowe informacje o zmianach w planie budżetu dostępne są tutaj - https://mamprawowiedziec.pl/file/27343 . Burmistrz zreferował projekt budżetu na 2018 r. Planowane są rekordowe dochody […] g. Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. dostępny jest tutaj - https://mamprawowiedziec.pl/file/27346 . Następnie zdanie na temat budżetu wyraziły Komisje. Radny Adam Suślik, Przewodniczący Komisji Gospodarki zwrócił uwagę, że największy wzrost wydatk…
3. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …pod uchwałę, nie było listy radnych popierających ten wniosek. Biorąc pod uwagę opinię RIO w zakresie wykonania budżetu i sprawozdania z dysponowaniem majątkiem uznałem, że Pański wniosek w dniu dzisiejszym poddam pod głosowaniem w wolnych…
4. 32. sesja Rady Miejskiej 2017-06-29 …Rady Miejskiej w Niepołomicach. Głównym punktem sesji będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad…
5. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019 przyjęty. 2018-03-09 …Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019 przyjęty. 2018-03-09  Znamy regulamin Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. W dniu 08 marca 2018 r. podczas 41. sesji Rady Miejskiej przyjęty został regulamin Budżetu […] liczbę głosów, jaką musi uzyskać projekt, aby został zakwalifikowany do realizacji. Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego 2019 można znaleźć tutaj - https://niepolomice.budzet-obywatelski.org…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników