Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 32 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 98/15 — Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2014. …z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice za rok 2014. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Niepołomice z wykonania budżetu Gminy Niepołomice […] za rok 2014. 19 2 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 405/17 — Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2018 środków stanowiących fundusz sołecki. …Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Niepołomice na rok budżetowy 2018 środków stanowiących fundusz sołecki. Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Niepołomice na rok budżetowy 2018 środków stanowiących […] Miejskiej w Niepołomicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2018 środków stanowiących fundusz sołecki. Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy…
finanse
3. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 505 — Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. …Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 21/15 — Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015. …Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015. Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015. 18 3 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 48/15 — Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2016 środków stanowiących fundusz sołecki. …Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2016 środków stanowiących fundusz sołecki. Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy…
finanse
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-12-29
Uchwała nr — Uchwalenie Budżetu Gminy Niepołomice na rok 2017 …UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Niepołomice na rok 2017 Uchwalenie Budżetu Gminy Niepołomice na rok 2017 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-15
Uchwała nr 7/14 — Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 …Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 18 2 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-10
Uchwała nr 355/16 — Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na 2015 r. — brak w BIP …r. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na 2015 r. - brak w BIP 19 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 63/15 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025 …Niepołomice na lata 2015-2025 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025 17 2 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 504 — Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2044. …Finansowej na lata 2017-2044. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2044. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników