Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 39 z dnia
2017-12-29
Projekt uchwały nr 540 — Zmiana uchwały nr XXI/298/16 z dnia 30 czerwca 2016 (w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu). …Zmiana uchwały nr XXI/298/16 z dnia 30 czerwca 2016 (w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu). Zmiana uchwały nr XXI/298/16 z dnia 30 czerwca 2016 (w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu […] budżetu). budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
2. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 503 — Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017. …Gminy Niepołomice na rok 2017. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 63/15 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025 …Niepołomice na lata 2015-2025 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025 17 2 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 9 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 70/15 — Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015. …Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015 Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015. 19 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 62/15 — Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015 …Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015 Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015 17 2 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 406/17 — Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018. …Projekt uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018. UCHWAŁA NR XXIX/406/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie […] Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018. 406/17 20 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada […] sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
budżet partycypacja
7. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-15
Uchwała nr 8/14 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 …na lata 2014–2025 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 18 2 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 99/15 — Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015 …Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015 Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2015 19 2 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 48/15 — Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2016 środków stanowiących fundusz sołecki. …Miejskiej w Niepołomicach z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Niepołomice na rok budżetowy 2016 środków stanowiących fundusz sołecki. Niewyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy…
finanse
10. Sesja nr 6 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 25/15 — Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice. …25/15 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice. Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Niepołomice. 21 partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku […] Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
partycypacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …Następnie burmistrz Roman Ptak przedstawił sprawozdanie z prac Urzędu między sesjami: przeprowadzony został przetarg na obsługę bankową budżetu gminy do końca 2021 r., wygrał go Bank Spółdzielczy w Wieliczce (wartość umowy 398 tys […] r. zamknęły się w kwocie 143,7 mln zł. Szczegółowe informacje o zmianach w planie budżetu dostępne są tutaj - https://mamprawowiedziec.pl/file/27343 . Burmistrz zreferował projekt budżetu na 2018 r. Planowane są rekordowe dochody […] g. Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. dostępny jest tutaj - https://mamprawowiedziec.pl/file/27346 . Następnie zdanie na temat budżetu wyraziły Komisje. Radny Adam Suślik, Przewodniczący Komisji Gospodarki zwrócił uwagę, że największy wzrost wydatk…
2. 36. sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 …sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 Wzrasta deficyt budżetu gminy.  W dniu 19.10.2017 r. odbyła się 36. sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji przyjęto uchwały dotyczące: 1. Zmian w budżecie gminy na 2017 r. W…
3. 32. sesja Rady Miejskiej 2017-06-29 …Rady Miejskiej w Niepołomicach. Głównym punktem sesji będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad…
4. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019 przyjęty. 2018-03-09 …Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019 przyjęty. 2018-03-09  Znamy regulamin Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. W dniu 08 marca 2018 r. podczas 41. sesji Rady Miejskiej przyjęty został regulamin Budżetu […] liczbę głosów, jaką musi uzyskać projekt, aby został zakwalifikowany do realizacji. Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego 2019 można znaleźć tutaj - https://niepolomice.budzet-obywatelski.org…
5. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …pod uchwałę, nie było listy radnych popierających ten wniosek. Biorąc pod uwagę opinię RIO w zakresie wykonania budżetu i sprawozdania z dysponowaniem majątkiem uznałem, że Pański wniosek w dniu dzisiejszym poddam pod głosowaniem w wolnych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników