Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 394/17 — Zmiana WPF Gminy Niepołomice na lata 2017- 2044. — brak na BIP. …Niepołomice na lata 2017- 2044. Zmiana WPF Gminy Niepołomice na lata 2017- 2044. - brak na BIP. 20 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
2. Sesja nr 2 z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 3/14 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 …Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2014–2025 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
3. Sesja nr 5 z dnia
2015-01-30
Uchwała nr 13/15 — Uchwalenie budżetu Gminy Niepołomice na rok 2015 …STYCZNIA 2015 R. RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niepołomice na rok 2015 Uchwalenie budżetu Gminy Niepołomice na rok 2015 18 2 1 budżet uchwalenie, zmiany […] wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 504 — Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2044. …Finansowej na lata 2017-2044. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2044. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 10/14 — zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 …Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 17 3 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 35 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 35/490 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017-2044 …Niepołomice na lata 2017-2044 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017-2044 16 3 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 39 z dnia
2017-12-29
Projekt uchwały nr 538 — Zmiana Uchwały Budżetowej na rok 2017 r. …Zmiana Uchwały Budżetowej na rok 2017 r. Zmiana Uchwały Budżetowej na rok 2017 r. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
8. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 406/17 — Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018. …Projekt uchwały w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018. UCHWAŁA NR XXIX/406/17 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie […] Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2018. 406/17 20 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada […] sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
budżet partycypacja
9. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-15
Uchwała nr 7/14 — Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 …Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 18 2 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 36 z dnia
2017-10-19
Projekt uchwały nr 503 — Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017. …Gminy Niepołomice na rok 2017. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–4 z 4 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …Następnie burmistrz Roman Ptak przedstawił sprawozdanie z prac Urzędu między sesjami: przeprowadzony został przetarg na obsługę bankową budżetu gminy do końca 2021 r., wygrał go Bank Spółdzielczy w Wieliczce (wartość umowy 398 tys […] r. zamknęły się w kwocie 143,7 mln zł. Szczegółowe informacje o zmianach w planie budżetu dostępne są tutaj - https://mamprawowiedziec.pl/file/27343 . Burmistrz zreferował projekt budżetu na 2018 r. Planowane są rekordowe dochody […] g. Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. dostępny jest tutaj - https://mamprawowiedziec.pl/file/27346 . Następnie zdanie na temat budżetu wyraziły Komisje. Radny Adam Suślik, Przewodniczący Komisji Gospodarki zwrócił uwagę, że największy wzrost wydatk…
2. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …pod uchwałę, nie było listy radnych popierających ten wniosek. Biorąc pod uwagę opinię RIO w zakresie wykonania budżetu i sprawozdania z dysponowaniem majątkiem uznałem, że Pański wniosek w dniu dzisiejszym poddam pod głosowaniem w wolnych…
3. 32. sesja Rady Miejskiej 2017-06-29 …Rady Miejskiej w Niepołomicach. Głównym punktem sesji będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad…
4. 36. sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 …sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 Wzrasta deficyt budżetu gminy.  W dniu 19.10.2017 r. odbyła się 36. sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji przyjęto uchwały dotyczące: 1. Zmian w budżecie gminy na 2017 r. W…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników