Wyniki wyszukiwania dla tagu: budżet

Uchwały

Wyniki 1–10 z 46 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-04-21
Uchwała nr 59/15 — Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. …Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Niepołomice nieruchomości gruntowej. 19 0 0 2 0 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
budżet finanse nieruchomości
2. Sesja nr 39 z dnia
2017-12-29
Projekt uchwały nr 538 — Zmiana Uchwały Budżetowej na rok 2017 r. …Zmiana Uchwały Budżetowej na rok 2017 r. Zmiana Uchwały Budżetowej na rok 2017 r. budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
budżet finanse
3. Sesja nr 10 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 100/15 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025 …Niepołomice na lata 2015-2025 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025 19 2 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
4. Sesja nr 34 z dnia
2017-08-02
Uchwała nr 34/488 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017-2044 …Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2017-2044 finanse 17 0 0 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
5. Sesja nr 3 z dnia
2018-12-28
Uchwała nr 12/2018 — Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2044. …Finansowej na lata 2019-2044. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2044. 12/2018 finanse budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
6. Sesja nr 4 z dnia
2014-12-30
Uchwała nr 10/14 — zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 …Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2014 17 3 1 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
7. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 393/17 — Zmiana uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017 …uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017 Zmiana uchwały budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017 393/17 20 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-04-30
Uchwała nr 63/15 — Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025 …Niepołomice na lata 2015-2025 Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice na lata 2015-2025 17 2 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
9. Sesja nr 35 z dnia
2017-09-27
Uchwała nr 35/489 — Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017 …Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017 Zmiana Uchwały Budżetowej Gminy Niepołomice na rok 2017 16 3 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
10. Sesja nr 29 z dnia
2017-03-30
Uchwała nr 394/17 — Zmiana WPF Gminy Niepołomice na lata 2017- 2044. — brak na BIP. …Niepołomice na lata 2017- 2044. Zmiana WPF Gminy Niepołomice na lata 2017- 2044. - brak na BIP. 20 budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu
budżet
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Aktualności

Wyniki 1–8 z 8 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1. Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 …Relacja z 3. sesji Rady Miejskiej 2018-12-28 Rekordowe wydatki w budżecie gminy na 2019 r. Rosną stawki opłat za korzystanie z DPS w Staniątkach. W dniu 28.12.2018 r. miała miejsce 3. Sesja Rady […] okresie ferii prowadzone będą prace usterkowe. Do końca stycznia prace zostaną zakończone. Radna Marta Korabik – W budżecie na muzeum jest kwota 2,5 mln. Jaka konkretna kwota jest na muzeum? Odpowiedź: Muzeum jest podmiotem […] prowadzącym MCDiS, około 2/3 kwoty to budżet muzeum zamkowego. Radny Michał Hebda – Budynek SP na Jazach budowany był na 6-letni cykl nauki, w ciągu kilku lat zacznie się w niej robić ciasno. Jaka…
2. 32. sesja Rady Miejskiej 2017-06-29 …Rady Miejskiej w Niepołomicach. Głównym punktem sesji będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad…
3. 36. sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 …sesja Rady Miejskiej 2017-10-19 Wzrasta deficyt budżetu gminy.  W dniu 19.10.2017 r. odbyła się 36. sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji przyjęto uchwały dotyczące: 1. Zmian w budżecie gminy na 2017 r. W…
4. Relacja z 39. sesji Rady Miejskiej 2018-01-02 …Następnie burmistrz Roman Ptak przedstawił sprawozdanie z prac Urzędu między sesjami: przeprowadzony został przetarg na obsługę bankową budżetu gminy do końca 2021 r., wygrał go Bank Spółdzielczy w Wieliczce (wartość umowy 398 tys […] r. zamknęły się w kwocie 143,7 mln zł. Szczegółowe informacje o zmianach w planie budżetu dostępne są tutaj - https://mamprawowiedziec.pl/file/27343 . Burmistrz zreferował projekt budżetu na 2018 r. Planowane są rekordowe dochody […] g. Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. dostępny jest tutaj - https://mamprawowiedziec.pl/file/27346 . Następnie zdanie na temat budżetu wyraziły Komisje. Radny Adam Suślik, Przewodniczący Komisji Gospodarki zwrócił uwagę, że największy wzrost wydatk…
5. Relacja z 4. sesji Rady Miejskiej 2019-01-09 …w nie sygnalizował, że nauczyciele planują podjąć akcję strajkową. Kolejne pytanie radnego dotyczyło planu pozyskiwanie pieniędzy z budżetu województwa. Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o obecną perspektywę finansową funduszy unijnych, to projekty są…
6. Relacja z 31. sesji Rady Miejskiej 2017-06-02 …pod uchwałę, nie było listy radnych popierających ten wniosek. Biorąc pod uwagę opinię RIO w zakresie wykonania budżetu i sprawozdania z dysponowaniem majątkiem uznałem, że Pański wniosek w dniu dzisiejszym poddam pod głosowaniem w wolnych…
7. Relacja z 2. sesji Rady Miejskiej 2018-12-11 …w dróg w Woli Batorskiej. Odpowiedź: Takie zgłoszenie pójdzie do ZDW do przyszłorocznego budżetu. Radny Michał Hebda: Czy jest procedura monitoringu przez Referat Drogowy jak wyglądają zniszczenia dróg gminnych […] się już wymusić uzupełnienia asfaltu, prace są zakończone. Może znajdziemy pieniądze na to w przyszłym roku w budżecie gminy. Wystąpię do ZDW czy moglibyśmy to wykonać za nich. Radny Andrzej Gąsłowski: Czy w przyszłym roku…
8. Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019 przyjęty. 2018-03-09 …Regulamin Budżetu Obywatelskiego Gminy Niepołomice na rok 2019 przyjęty. 2018-03-09  Znamy regulamin Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. W dniu 08 marca 2018 r. podczas 41. sesji Rady Miejskiej przyjęty został regulamin Budżetu […] liczbę głosów, jaką musi uzyskać projekt, aby został zakwalifikowany do realizacji. Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego 2019 można znaleźć tutaj - https://niepolomice.budzet-obywatelski.org…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników